СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - делимост
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: делимост
Задача 885

За приготвянето на 12 маслени пасти са необходими 6 яйца, 360 г брашно, 420 г захар и 120 г краве масло. Колко пасти могат да се приготвят от 15 яйца, 660 г брашно, 700 г захар и 250 г масло? Отговорът да се обоснове.

Публикувана на: 17-8-2012
5 клас
Задача 881

Правоъгълникът има лице 600 см и дължините на страните му са кратни на 5. Намерете броя на различните правоъгълници, удовлетворяващи това условие. Посочете дължините на страните на правоъгълника с най-малка обиколка.

Публикувана на: 14-8-2012
5 клас
Задача 684

Намерете НОД и НОК на числата: а) 150,210,375 б) 312, 390, 546  в) 140, 196, 126 г) 105, 504, 336   д) 2016, 252, 420  е) 1232, 231, 539

Публикувана на: 24-2-2012
5 клас
Задача 680

Деца в танцова група не са повече от 15 при разделянето им в група по 2 , 3 или по 4 винаги остава по 1 дете . Колко са били децата?

Публикувана на: 21-2-2012
5 клас
Задача 679

Разложете на прости множители числата 120 и 126. Намерете техните НОД и НОК.

Публикувана на: 20-2-2012
5 клас
Задача 420

В две зали имало по 320 места, разположени в различен брой редове. Във всяка от залите редовете са с равен брой столове. След реконструкция в едната зала намалили с един редовете и прибавили по 8 стола във всеки ред , а в другата, без да променят броя на редовете, прибавили във всеки ред по 10 стола. Оказало се, че в двете зали отново има равен брой места. По колко места има в двете зали след реконструкцията?

Публикувана на: 11-10-2011
5 клас
Категория: алгебра, делимост
Задача 333

Когато разделим 100 на някакво число се получава остатък 4. Когато разделим 90 на същото число се получава остатък 18. Кое е възможно най-голямото число, с което делим?

Публикувана на: 15-7-2011
5 клас
Категория: алгебра, делимост
Задача 332

Представете числото 57 като сума от няколко числа така , че тяхното произведение също да е 57.

Публикувана на: 15-7-2011
5 клас
Задача 305

Намислете си едно трицифрено число. Запишете го. До него запишеге същото число, така че да получите шест цифрено число. ( например 101 101 ).

Полученото шест цифрено число, разделете на 7.  Полученото ново число разделете на 11. Най-накрая разделете на 13.

Чудо!  Получихте числото, което сте намислили? 

Пробвай те с друго трицифрено число.

Може ли да обясните, защо това се получава за всяко трицифрено число?

 

Публикувана на: 22-6-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 295

Кое от произведенията 15.21.65   и  14.22.10 се дели на: 

а) 2             б) 3           в) 5           г) 7

Публикувана на: 20-6-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo