СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - делимост
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1597

Намерете остатъка при делението на 52 с 5.

Публикувана на: 17-2-2014
5 клас
Категория: делимост
Задача 1458

Намерете числото n = 98a4b, ако е известно, че 28 дели n и 9 дели ab+1

Публикувана на: 10-10-2013
5 клас
Задача 1457

Намерете цифрата х такава, че числото 32х7 да се дели на 19.

Публикувана на: 10-10-2013
5 клас
Категория: делимост
Задача 1456

Докажете, че ако 7 дели ab, то 7 дели ba+a.

Публикувана на: 10-10-2013
5 клас
Категория: Делимост
Задача 1455

Броят на четирицифрените числа, които се делят на 2 и 3,но не се делят на 4 и  5, е:

 

а)120            б)452            в)600                 г)750               д) друг отговор

Публикувана на: 09-10-2013
5 клас
Категория: делимост, НОК
Задача 1191

През месец Юли д-р Иванова ще има дежурства всеки шести ден, а сестра Петрова всеки четвърти ден. Днес е 30 юли и те дежурят заедно. Коя е най-близката дата, на която ще дежурят отново заедно и колко пъти през месец Юли са дежурили заедно?

Публикувана на: 04-3-2013
5 клас
Задача 1146

Възможно ли е така да подредим  всичките 10 различни  цифри,  че да получим число, което се дели на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9?

Публикувана на: 13-2-2013
5 клас
Задача 1145

Може ли с един поглед да кажете, кое от посочените по долу пет числа се дели на 4?

1001234, 2001074, 3001114, 40010104,  50098494

Публикувана на: 13-2-2013
5 клас
Категория: делимост
Задача 1144

Ако a и b са цифри и a + b = 11, то тогава докажете,  че числото a0b  се дели на 11.

Публикувана на: 13-2-2013
5 клас
Категория: делимост, НОД, НОК
Задача 1135

НОД на две естествени числа е 8, а НОК на същите числа е 240. Единственото просто число, което дели по-малкото, но не дели по-голямото е 5. Намерете числата.

Публикувана на: 10-2-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo