СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - движение
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: Движение
Задача 781

От селищата A и В, разстоянието между които е 167 цяло и една пета км., в 10 часа тръгнали един срещу друг два автомобила със скорос съответно 167 цяло и една пета км/ч и 75 цяло и две трети км/ч.

а) На какво разстояние ще се намират автомобилите след един час? А след 2 часа?

б)Още колко километра трябва да измине всеки от автомобилите след 12 часа', за да стигне до селището, към което е тръгнал?

Публикувана на: 10-4-2012
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 654

По стълба с височина 10 м. се изкачва охлюв, който се  изкачва през деня по 3 метра, а през нощта слиза по 2 м. За колко дни ще се изкачи на върха на стълбата?

Публикувана на: 11-2-2012
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 653

Вълк забелязал заек на 22 метра от себе си и хуква след него. За времето, за което вълкът прави един скок от 5 метра, заекът прави скок от 3 метра. Ще успее ли заеккът да се скрие от вълка в храстите, към които тича, ако те са на 20 метра от него в момента, в който вълкът го забелязва?

Публикувана на: 11-2-2012
5 клас
Задача 652

Илко живее на разстояние 1,5 км от училище, в което учи. Една сутрин на път за училище той вървял 16 мин със скорост 3 км/ч. и за да не закъснее, след това започнал да върви по-бързо. С каква скорост се е движел Илко във втората част на пътя, ако е пристигнал в училище общо за 26 мин?

Публикувана на: 11-2-2012
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 648

Ще предполагаме, че скоростта на звука е 340 м.сек.Да си придставим влак, дълъг 340м,който се движи праволинейно със скоростта на звука.В един момент машиниста дава сигнал със свирката от локомотива.За колко време този сигнал ще стигне до пътника,който се намира в  края на последния вагон?  

Публикувана на: 10-2-2012
5 клас
Категория: скорост, движение
Задача 646

Два космически кораба се сближават за скачване, като се движат един към друг по права линия със скорост 480 км/ч и 720 км/ч. На какво разстояние един от друг се намират корабите 2 минути преди скачването?

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 645

Товарен влак се движи със скорост 48 км/ч, а бърз влак със скорост 72 км/ч. Товарният влак потеглил от гара А за гара B 2 часа по-рано от бързият, но бързият го настигнал и пристигнал в B 1 час по-рано. Намерете растоянието AB.

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 644

Автобус се движи с постоянна скорост. Лека кола задминава автобуса, като се движи със скорост 80 км.ч и след 15 мин спира. Намерете скоростта на автобуса, ако след 5 мин. автобусът настига спрялата кола.

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Задача 641

Два самолета излетели едновременно от едно летище в една и съща посока. Скоростта на първия била  350 км/ч, а на другия - 280 км/ч. След 2 ч първият самолет  намалил скоростта си  на 230 км/ч. На какво разстояние от летището вторият самолет ще настигне първия?

Публикувана на: 06-2-2012
5 клас
Задача 491

Влак се движи със скорост 60 км в час и се разминава с друг влак който има дължина 100 метра.Пътниците от първия влак преминават покрай втория влак за 5 секунди.Каква е скоростта на втория влак?

 

Публикувана на: 29-11-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo