СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - години
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1713

Сега бащата е 4 пъти-по възрастен от сина си, а след 4 години ще бъде 3 пъти по-възрастен от него. На колко години е сега синът?

Публикувана на: 14-5-2014
5 клас
Задача 1279

Иван е на два пъти повече години, отколкото Петър е бил, когато Иван е бил на толкова години, на колкото е Петър сега. Когато Петър стане на толкова години, на колкото е Иван сега, то сумата от годините на двамата ще бъде равна на на 81. На Колко години е Иван сега?

Публикувана на: 06-4-2013
5 клас
Задача 1225

Сумата от годините на майка,  дъщеря и баща е 76 години. Бащата е с 2 години по-възрастен от майката. Когато се родила дъщерята, сумата от годините на майката и бащата е била 46. На колко години е бил бащата, когато се е родила дъщерята? На колко години е сега дъщерята и на колко е майката?

 

Публикувана на: 20-3-2013
5 клас
Категория: години
Задача 934

Христо Ботев е роден през годината, когато Любен Каравелов е бил 11 годишен, а е загинал през 1876 г. на 28 годишна възраст.

-през коя година е роден Хр. Ботев?

-през коя година е роден Любен Каравелов?

-Любен Каравелов е починал през 1879 г. пресметнете колко години е живял?

Публикувана на: 09-10-2012
5 клас
Категория: години
Задача 933

Пенчо Славейков е роден през годината, когато баща му  Петко Славейков е бил 39 годишен, а е починал през 1912 г. на 46 годишна възраст.

-през коя година е роден синът?

-през коя година е роден бащата?

-Петко Славейков е живял 68 години. През коя година е починал?

Публикувана на: 09-10-2012
5 клас
Категория: години, дати
Задача 932

Синът е на 10 г и 7 месеца. Майката е с 2 г и 10 месеца по-млада от бащата, който е с 23 г. и 9 месеца по-възрастен от сина. На каква възраст е майката?

Публикувана на: 09-10-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo