СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - геометрия
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1071

Точките M N Q разделят страната АВ на триъгълника ABC на четири равни части -  АМ = МN = NQ = QB. Точка P e  среда на отсечката CN  и лицето на триъгълника  MQP е 8 кв. сантиметра. Намерете лицето на триъгълника:
А)    CPQ ;       
Б )   ANC;
В)   MPC;
С)   ABC.

Публикувана на: 15-1-2013
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1068

 Права р успоредна на основите АВ и СД на трапеца АВСД пресича диагонала АС в точка М ,а бедрото ВС в точка Р. Да се докаже ,че триъгълниците АМД  и  ВРД са равнолицеви.

Публикувана на: 13-1-2013
5 клас
Задача 1067

Ако лицето на успоредник е  S = 122,4 кв.см, hb = 15,3 см, a = 3b, намерете b, ha.

Публикувана на: 13-1-2013
5 клас
Задача 1065

Правоъгълен триъгълник има катети a,b и лице S. Ако а = 5.2 см и S = 12,48 кв.см, намерете b.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1064

Правоъгълник ABCD има страни a = 8,7см и b, 3 пъти по-малка от а. Намерете обиколката и лицето на правоъгълника.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1063

Успоредник има обиколка P = 40 см, лице S = 48 кв.см и височина ha = 4 см. Намерете страните а и b на успоредника и височината hb.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1062

Лицето на трапец е 80 кв.см. Голямата му основа е 12,8 см., а малката е 4 пъти по-къса от голямата. Намерете височината на трапеца.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1059

 Правоъгълник и квадрат имат равни лица. Страната на квадрата е 8 см. Едната страна на правоъгълника е 4 пъти по-дълга от другата. Да се намери периметъра на правоъгълника. 

Публикувана на: 08-1-2013
5 клас
Задача 1044

За правоъгълника ABCD точките X и Y са произволни точки от страните CD и AD. Нека отсечките BY и AX се пресичат в точка P, BX и CY се пресичат в точка М и AX и CY - се пресичат в точка N. Да се докаже че:    Sabx = Sbcy  и  Sapb + Snmx = Sbcm + Spny.

Публикувана на: 28-12-2012
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1042

Диагоналите АС и ВД на четириъг. АВСД се пресичат в точка О, която разполовява ВД. Намерете лицето на АВСД, ако АО = 7,25 см, ОС = 2,5 см и SОСД = 15,25 см.

Публикувана на: 23-12-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo