СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - геометрия
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1064

Правоъгълник ABCD има страни a = 8,7см и b, 3 пъти по-малка от а. Намерете обиколката и лицето на правоъгълника.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1063

Успоредник има обиколка P = 40 см, лице S = 48 кв.см и височина ha = 4 см. Намерете страните а и b на успоредника и височината hb.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1062

Лицето на трапец е 80 кв.см. Голямата му основа е 12,8 см., а малката е 4 пъти по-къса от голямата. Намерете височината на трапеца.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1059

 Правоъгълник и квадрат имат равни лица. Страната на квадрата е 8 см. Едната страна на правоъгълника е 4 пъти по-дълга от другата. Да се намери периметъра на правоъгълника. 

Публикувана на: 08-1-2013
5 клас
Задача 1044

За правоъгълника ABCD точките X и Y са произволни точки от страните CD и AD. Нека отсечките BY и AX се пресичат в точка P, BX и CY се пресичат в точка М и AX и CY - се пресичат в точка N. Да се докаже че:    Sabx = Sbcy  и  Sapb + Snmx = Sbcm + Spny.

Публикувана на: 28-12-2012
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1042

Диагоналите АС и ВД на четириъг. АВСД се пресичат в точка О, която разполовява ВД. Намерете лицето на АВСД, ако АО = 7,25 см, ОС = 2,5 см и SОСД = 15,25 см.

Публикувана на: 23-12-2012
5 клас
Задача 1041

  В триъг. АВС точката N е средата на ВС, а точката М е от страната АВ и такава, че АМ = 2. МВ.Отсечките АN и СМ се пресичат в точка Р. Намерете лицето на MBNP ако SABC е 30 кв.см.

Публикувана на: 23-12-2012
5 клас
Задача 1040

  Даден е четириъгълника ABCD. Върху лъчите AB, BC, CD и  DA  са избрани такива точки B1, C1, D1 и  A1, че AB = BB1, BC = CC1 ,CD = DD1 и  DA = AA1. Ако лицето на четириъгълника ABCD е S, намерете лицето на четириъгълника A1B1C1D1.

Публикувана на: 23-12-2012
5 клас
Задача 1039

    В четириъгълника ABCD точките M, N, P и Q са среди съответно на AB, BC, CD и DA, а точката O е пресечна точка на  MP и NQ. Да се докаже, че S AMOQ + S CPON = S BNOM + S DQOP.

Публикувана на: 21-12-2012
5 клас
Задача 1038

  За четириъгълника ABCD точките M и  P са среди съответно на BC и AD. Докажете, че S ABCD = 2 . S AMCP

Публикувана на: 21-12-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo