СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - геометрия
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1224

Обиколката на правоъгълник  е 28 см, а дължините на страните му в сантиметри са четни едноцифрени числа.Да се намери лицето на правоъгълника. Да се покаже, че този правоъгълник може да се разреже на 4, на 6, на 7 квадрата (не непременно еднакви).

  

Публикувана на: 20-3-2013
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1107

Колко литра вода е долята в съд с форма на правоъгълен паралелепипед, ако нивото на водата се е покачило с 4 см?

Дадено : правоъгълен паралелепипед с данни  а= 40 см, в = 25 см , с= 55 см

Търси се обема на 1/3 от дадения паралелепипед?

Публикувана на: 29-1-2013
5 клас
Задача 1084

 Точките P, Q, R и S са съответно от страните АВ, ВС, СD и на успоредника АВСD, като АР = DR. Ако SABCD = 16 кв.см. Колко е лицето на PQRS?

Публикувана на: 20-1-2013
5 клас
Задача 1083

 Диагоналите АС и ВD на четириъгълника АВСD са взаимно перпендикулярни и имат дължина 6 см и 10 см. Колко е лицето на АВСD?

Публикувана на: 19-1-2013
5 клас
Задача 1082

Даден е правоъгълен паралелепипед с размери

а = 12 см

в = 0,3 . а

с = 2 . в

S = ?     S1 = ?

Публикувана на: 19-1-2013
5 клас
Категория: геометрия, куб
Задача 1081

 Дадени са два куба с с едни и същи измерения. Всеки ръб на единия куб се намаля с 2 см. Ръбовете на втория куб също се намаляват с едно и също число,след което се оказва, че общата дължина от всичките им ръбове е с 28 см и 8 мм по-малка от първоначалната. С колко сантиметра се е намалил всеки ръб на втория куб?

Публикувана на: 19-1-2013
5 клас
Задача 1071

Точките M N Q разделят страната АВ на триъгълника ABC на четири равни части -  АМ = МN = NQ = QB. Точка P e  среда на отсечката CN  и лицето на триъгълника  MQP е 8 кв. сантиметра. Намерете лицето на триъгълника:
А)    CPQ ;       
Б )   ANC;
В)   MPC;
С)   ABC.

Публикувана на: 15-1-2013
5 клас
Категория: геометрия
Задача 1068

 Права р успоредна на основите АВ и СД на трапеца АВСД пресича диагонала АС в точка М ,а бедрото ВС в точка Р. Да се докаже ,че триъгълниците АМД  и  ВРД са равнолицеви.

Публикувана на: 13-1-2013
5 клас
Задача 1067

Ако лицето на успоредник е  S = 122,4 кв.см, hb = 15,3 см, a = 3b, намерете b, ha.

Публикувана на: 13-1-2013
5 клас
Задача 1065

Правоъгълен триъгълник има катети a,b и лице S. Ако а = 5.2 см и S = 12,48 кв.см, намерете b.

Публикувана на: 12-1-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo