СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - геометрия
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: геометрия
Задача 2441

Точка M е средата  на страната CD на успоредника ABCD . Ако лицето на трапеца ABMD е 3,6 кв. см., намерете лицето на успоредника ABCD.

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: геометрия
Задача 2440

Даден е трапецът ABCD . Върху голямата основа AB е взета точка M така , че четириъгълникът AMCD е успоредник . Периметърът на трапеца е с 20 см. по-      голям от периметъра на триъгълника MBC , а лицето на трапеца е с 60 кв.см. по-голямо от лицето на триъгълника MBC. 
а) Намерете дължините на малката основа и височината на трапеца.
б) Намерете лицето на трапеца , ако лицето на  триъгълника  MBC е 9 кв.см.

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: геометрия
Задача 2439

Имаме успоредник ABCD с височина BF. Ако DF = 8 см, BF = 3 см. и лицето на трапеца ABCF e 33 кв.см., намерете:
 а) дължината на страната AB ;   
 б) лицето на трапеца ABFD    

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Задача 2438

Имаме равнобедрен трапец ABCD с височина CH. Ако  лицето на триъгълника DHC е 21 кв.м, лицето на трапеца е 90 кв.м. и CH = 6 м, намерете: 
  а) дължините на основите CD и AB на трапеца;   
  б) лицето на триъгълника HBC; 
  в) разстоянието от A до бедрото BC , ako периметърът на трапеца е 50 м.                 

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: Геометрия
Задача 2313
Даден е ромб със страна 8см.Намерете височината ВН???
Публикувана на: 01-5-2018
5 клас
Задача 2310

Диагоналите АС и ВС на правоъгълен трапец се пресичат в т. О и AD е перпендикулярна на AB разстоянието от точка O до AD е 3 см и AD е 6 см.:
а) Намерете лицето на триъгълника BOC;
б) Ако DC = 4см, намерете лицата на триъгълниците ADC и DOC.

Публикувана на: 25-4-2018
5 клас
Задача 2105

За успоредник е дадено, че a=6,5 см, ha = 3,6 см и b = 4см. Намерете hb

Публикувана на: 14-5-2017
5 клас
Задача 1994

Едната страна на успоредник е 2 см по-дълга от другата. Намерете височините на успоредника, ако обиколката

му е 32 см, а лицето му е 50,4 кв.см.

Публикувана на: 20-2-2016
5 клас
Задача 1867

Периметъра на успоредник АВСD е 1,6 дециметра. Дължините на страните му в сантиметри са различни четни числа и едната му височина е 45 милиметра. Върху страната ВС е взета точка Р, а К е точка от отсечката АР, такава че АК = 3КР.  Да се намерят в кв. см. лицата на триъгълниците АDК и ВСК.

Публикувана на: 29-3-2015
5 клас
Задача 1866

Р на триъгълника АВС е 16,2 см., височината от върха В е два пъти по-голяма от височината от върха А, Страната АВ е 1,2 пъти по-голяма от ВС. Да се намерят страните на триъгълника АВС в см.

Публикувана на: 29-3-2015
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo