СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - ге
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: геометрия
Задача 2441

Точка M е средата  на страната CD на успоредника ABCD . Ако лицето на трапеца ABMD е 3,6 кв. см., намерете лицето на успоредника ABCD.

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: геометрия
Задача 2440

Даден е трапецът ABCD . Върху голямата основа AB е взета точка M така , че четириъгълникът AMCD е успоредник . Периметърът на трапеца е с 20 см. по-      голям от периметъра на триъгълника MBC , а лицето на трапеца е с 60 кв.см. по-голямо от лицето на триъгълника MBC. 
а) Намерете дължините на малката основа и височината на трапеца.
б) Намерете лицето на трапеца , ако лицето на  триъгълника  MBC е 9 кв.см.

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: геометрия
Задача 2439

Имаме успоредник ABCD с височина BF. Ако DF = 8 см, BF = 3 см. и лицето на трапеца ABCF e 33 кв.см., намерете:
 а) дължината на страната AB ;   
 б) лицето на трапеца ABFD    

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Задача 2438

Имаме равнобедрен трапец ABCD с височина CH. Ако  лицето на триъгълника DHC е 21 кв.м, лицето на трапеца е 90 кв.м. и CH = 6 м, намерете: 
  а) дължините на основите CD и AB на трапеца;   
  б) лицето на триъгълника HBC; 
  в) разстоянието от A до бедрото BC , ako периметърът на трапеца е 50 м.                 

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: алгебра
Задача 2368

От редицата числа от 1 до 2000 Юлия написала всяко четвърто число, Ясен - всяко шесто, а Стоян - всяко десето. Колко числа от редицата не е написал никой от тримата?

Публикувана на: 19-11-2018
5 клас
Категория: алгебра
Задача 2359

През една година месец юни започнал в неделя. Кой е първият следващ месец, който отново ще започне в неделя?

Публикувана на: 11-11-2018
5 клас
Категория: алгебра
Задача 2350

Бистра колекционира салфетки. Ако ги подрежда поравно в 3, 4 или 5 кутии, винаги остава една салфетка. В 11 кутии салфетките се подреждат поравно. Колко са салфетките на Бистра, ако броят им е по-малък от 200?

Публикувана на: 05-11-2018
5 клас
Категория: Геометрия
Задача 2313
Даден е ромб със страна 8см.Намерете височината ВН???
Публикувана на: 01-5-2018
5 клас
Задача 2310

Диагоналите АС и ВС на правоъгълен трапец се пресичат в т. О и AD е перпендикулярна на AB разстоянието от точка O до AD е 3 см и AD е 6 см.:
а) Намерете лицето на триъгълника BOC;
б) Ако DC = 4см, намерете лицата на триъгълниците ADC и DOC.

Публикувана на: 25-4-2018
5 клас
Задача 2298

Обиколката на успоредни е 58dm. Едната страна е с 3 дм. по -дълга от другата. Ако едната височина е 15дм., намерете другата височина.

Публикувана на: 15-4-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo