СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: алгебра
Задача 894

Стойността на израза  А= ( 25,5 + 600 . 0,51). (2/13 : 17) e  =?

Публикувана на: 18-9-2012
5 клас
Задача 893

Ако х . х = 14 400, то х = ?

Публикувана на: 18-9-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 892

Ако 11,25 - х : 6 = 2 2/3 + 2,75, то х = ?

Публикувана на: 15-9-2012
5 клас
Задача 891

Петя и Краси трябва да решат един и същи брой задачи. Петя за 3 часа решила 21/25 от всички задачи, а Краси за 4 часа решила 24/25 от всички задачи. Посочете вярното твърдение:

      а) Петя решава  по - бързо от Краси

      б) Краси решава по - бързо от Петя

      в) Петя и Краси решават еднакво бързо

 

Публикувана на: 02-9-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 873

Една машинописка напечатала 11/24 от ръкопис,а друга 17/36 от него.
Колко страници е ръкописът, ако разликата в броя на напечатаните от двете машинописки страници е 3?
числата са дроби!

Публикувана на: 06-8-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 866

Според Димитър 25% от книгите у тях са романи,а 1/9 са поезия.
Колко книги има в дома на Димитър,ако броят им е повече от 50 и по-малко от 100?
числото 1/9 е дроб

Публикувана на: 03-8-2012
5 клас
Категория: алгебра
Задача 865

Пресметнете стойността на израза:
                                                                                                                                                                                                                                                          

1.23:(13/15+2/15.3_ 3/4)+7.29.53+47.7.29
забележка:числата 13/15 и 2/15 са дроби а 3_3/4 е смесено число

 

Публикувана на: 03-8-2012
5 клас
Задача 841

Дължината на тяло на бухал е 67 см, а размахът на крилата му е 170 см. Каква част  е тялото му  от размаха на неговите крила?

Извършете пресмятанията с точност до 0,01.

Публикувана на: 23-5-2012
5 клас
Задача 840

Младеж прибавил към влога си от 500 лв още 240 лв. Каква част от влога е новата вноска?

Публикувана на: 23-5-2012
5 клас
Задача 830

Знаете ли, че най-малката риба  е попчето джудже. Тя обитава Тихия океан и има дължина 9мм, която е 0,0005 от дължината на най-голямата риба - китова акула. Колко метра е дълга акулата?

Публикувана на: 16-5-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo