СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - Текстови задачи
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 1400

Намислих едно число. Увеличих го 6 пъти. Полученото число намалих с 22,2. Една трета от новото число е равна на 20 % от 18,5. Кое число съм намислил?

Публикувана на: 22-7-2013
5 клас
Задача 1351

Производител платил 396 лв данък, който е 22% от печалбата му за 1 месец. Върху каква сума е пресметнат този данък?

Публикувана на: 10-5-2013
5 клас
Категория: Текстови задачи,
Задача 1016

От пристанище А по течението на една река тръгва сал. В същото време от пристанище Б срещу течението на реката тръгва кораб, който се движи със собствена скорост 24.4 км/ч. След 1ч.15 мин корабът и салът се срещат. Намерете разстоянието между пристанищата, ако скоростта на течението е 4,2 км/ч.

Публикувана на: 06-12-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo