СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - Правоъгълен паралелепипед
От вас задачите - от нас решенията


1
5 клас
Задача 2109

Правоъгълен паралелепипед с измерения 5см, 4см и 3,5 см е направен от тел. Колко сантиметра тел е употребена?

Публикувана на: 18-5-2017
5 клас
Задача 1581

Аквариум има формата на правоъгълен паралелепипед с дължина 6 дм, широчина 3 дм и лице на повърхнината /основа и околни стени/ 111,6 кв.дм. Намерете височината му.

Публикувана на: 02-2-2014
5 клас
Задача 1579

Жилищен блок има форма на правоъгален паралелепипед с дължина 26 м и ширина 12 м . На покрива му е направена топлоизолация, за която са израсходвани 18,72 куб. м перлитобетон.  Намерете дебелината на топлоизолация.

Публикувана на: 30-1-2014
5 клас
Задача 1578

20 борови дъски с форма на правоъгълен паралелепипет имат размери 20 см 3 см и 4 м. Колко тежат, ако 1 куб.м. боров материал тежи 600кг?

Публикувана на: 30-1-2014
5 клас
Задача 1577

При ремонт на волейболно игрище, което има форма на правоъгълник с размери 18 м и 9м, е направена изравнителна замазка средно с височина 4см. Намерете колко кубически метра замаска е употребена.

Публикувана на: 30-1-2014
5 клас
Задача 1543

Плувен басейн с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 12,5 м, широчина 5 м и дълбочина 2 м. Колко литра вода са необходими за да се напълни басейнът до 20 см под горния ръб?

Публикувана на: 03-1-2014
5 клас
Задача 1082

Даден е правоъгълен паралелепипед с размери

а = 12 см

в = 0,3 . а

с = 2 . в

S = ?     S1 = ?

Публикувана на: 19-1-2013
5 клас
Задача 875

Обемът на правоъгълен паралелепипед е 30 куб.см , а измеренията му в сантиметри са естествени числа. Сборът на дължините на всичките ръбове на паралелепипеда се дели на 36 . Намерете повърхнината му

Публикувана на: 08-8-2012
5 клас
Задача 872

Ръбовете на аквариум с форма на  правоъгълен паралелепипед се измерват с цяло число дециметри и сборът от дължините на всичките му ръбове е 28 дм .
Колко квадратни метра стъкло са необходими за изработването на аквариум с най-голяма вместимост ?

Публикувана на: 04-8-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo