СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: делимост
Задача 2186

Учениците от спортен клуб могат да бъдат строени в редици по 8. Ако един строява останалите ще може да ги строи в редици по 5. Колко са учениците, ако броят им не надвишава 60?

Публикувана на: 17-10-2017
5 клас
Задача 2184

Напиши всички двуцифрени числа с цифра на десетиците 7 които се делят на 2.

Публикувана на: 08-10-2017
5 клас
Категория:
Задача 2165

Една пета от пчелен рояк събира мед от цветовете на кадамба, а една трета от цветовете на силиндха. Утроената   разлика  на последните две числа дава броя на пчелите, които са върху цветовете на кутая. Останалата една пчела лети между жасмина и падануса. 

Определете:

а/ броя на пчелите в роякя

б/ с колок повече са пчелите, които събират пращец от кутая, от тези, които са върху цветовете на силиндха.

в/ какава част от всички пчели са кацнали на цветовете на кутая.

Публикувана на: 30-8-2017
5 клас
Категория:
Задача 2164
Публикувана на: 30-8-2017
5 клас
Категория: проценти
Задача 2150

Цената на една чанта е 60 лв. Два пъти последователно цената е увеличена с по 10%. След второто повишение тя е?

Публикувана на: 04-8-2017
5 клас
Категория: Четириъгълник
Задача 2129
Нека ABCD е четириъгълник и нека т.О е пресечна точка на диагоналите AC и BD, като ги разполовява. Ако S ABO = 5кв.см, то S ABCD е:
Публикувана на: 11-6-2017
5 клас
Задача 2126

Намерете стойността на израза ако:
А = (b : 36,4 + x) . 0,5    ako 3,21 = x + (2007,5 - 2006,29)  и  b = 3,54 . 73 + 0,23 . 25 + 35,4 . 2,7 + 1,7 . 2,5

Публикувана на: 31-5-2017
5 клас
Категория: паралелепипед
Задача 2125

Плувен басейн има форма на правоъгълен паралелепипед с дължина 20 м и широчина 12 м. В басейна влизат да плуват 30 ученици. С колко сантиметра се е покачило нивото на водата,ако всеки ученик измества 0,24 куб.м. вода?

Публикувана на: 31-5-2017
5 клас
Категория: паралелепипед
Задача 2124

Колко струва бетонът, необходим за отливане на 84 кв.м плоча на къща, ако дебелината на плочата е 15 см и 1 куб м. бетон струва 85 лв?

Публикувана на: 31-5-2017
5 клас
Категория: паралелепипед
Задача 2123

Физкултурен салон има размери 30 м, 20 м и 6 м. По колко кубически метра въздух се пада на всеки ученик, ако в салона има 30 ученици, а уредите и учениците заемат 43 куб. м?

Публикувана на: 31-5-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo