СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: геометрия
Задача 2441

Точка M е средата  на страната CD на успоредника ABCD . Ако лицето на трапеца ABMD е 3,6 кв. см., намерете лицето на успоредника ABCD.

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: геометрия
Задача 2440

Даден е трапецът ABCD . Върху голямата основа AB е взета точка M така , че четириъгълникът AMCD е успоредник . Периметърът на трапеца е с 20 см. по-      голям от периметъра на триъгълника MBC , а лицето на трапеца е с 60 кв.см. по-голямо от лицето на триъгълника MBC. 
а) Намерете дължините на малката основа и височината на трапеца.
б) Намерете лицето на трапеца , ако лицето на  триъгълника  MBC е 9 кв.см.

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: геометрия
Задача 2439

Имаме успоредник ABCD с височина BF. Ако DF = 8 см, BF = 3 см. и лицето на трапеца ABCF e 33 кв.см., намерете:
 а) дължината на страната AB ;   
 б) лицето на трапеца ABFD    

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Задача 2438

Имаме равнобедрен трапец ABCD с височина CH. Ако  лицето на триъгълника DHC е 21 кв.м, лицето на трапеца е 90 кв.м. и CH = 6 м, намерете: 
  а) дължините на основите CD и AB на трапеца;   
  б) лицето на триъгълника HBC; 
  в) разстоянието от A до бедрото BC , ako периметърът на трапеца е 50 м.                 

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: Скорост и време
Задача 2412

Моторна лодка изминала разстояние от 33км. 350м по течението на река със скорост 12,5км/ч. Колко време е пътувала лодката, ако скоростта на течението е 2км/ч?

Публикувана на: 14-3-2019
5 клас
Категория: матемематика
Задача 2409

Влог се олихвява с 4,8%. Всяка година лихвате не се прибавя към влога, а се изтегля. Ако лихвата и влогът общо след 12 години са 7880 лв, колко лева е бил първоначалният влог?

Публикувана на: 12-3-2019
5 клас
Категория: дроби
Задача 2391
Публикувана на: 26-12-2018
5 клас
Категория: дроби
Задача 2390
Публикувана на: 26-12-2018
5 клас
Задача 2383

Колко са естествените числа,по-малки от 2006,такива,че сред цифрите им точно две са единици?

Публикувана на: 06-12-2018
5 клас
Задача 2382

13!=6ab7020cd0 (последното е число).Намерете числото.

Публикувана на: 06-12-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo