СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - умножение
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 359

На 1 км железопътна линия се поставят 1335 траверси. За направата на железопътната линия , дълга 27 км, доставили 35750 траверси. Още колко траверси са необходими за довършване на линията?

Публикувана на: 01-9-2011
4 клас
Задача 352

Едно число е 9 пъти по-голямо от друго число, а сборът им е 26500. Кои са числата?

Публикувана на: 16-8-2011
4 клас
Задача 350

В плодохранилища имало 20 т 900 кг ябълки. След като от трите плодохранилища продали по равно количество ябълки, в първото останали 4 т 750 кг, във второто - 6т 500 кг и в третото - 5 т 900 кг. Какво количество ябълки е имало първоначално във всяко плодохранилище?

Публикувана на: 13-8-2011
4 клас
Задача 349

В кроячен цех доставили 8415 м копринен плат. За 5 дни от него трябвало да скроят рокли, като за една рокля е необходим 3 м плат. По колко рокли на ден трябва да кроят?

Публикувана на: 13-8-2011
4 клас
Задача 348

С два еднакви камиона превозили 13825 кг картофи. Колко килограма картофи са превозили с всеки камион поотделно, ако единият е направил 3 курса, а другият - 4 курса?

Публикувана на: 12-8-2011
4 клас
Категория: алгебра, умножение
Задача 338

Един хотел имал 3 етажа. Леглата на втория етаж са 84 и са 2 пъти по-малко от леглата на третия етаж и 4 пъти повече от леглата на първия етаж. Една вечер администраторът установил, че в хотела са заети 196 легла. Колко са свободните легла?

Публикувана на: 16-7-2011
4 клас
Категория: алгебра, умножение
Задача 337

В шивашко ателие има няколко кутии с копчета. Всички копчета зашили на 50 рокли, като зашивали по 9 копчета на рокля. Колко копчета е имало в ателието? По колко копчет е имало във всяка кутия, ако кутиите са били 5?

Публикувана на: 16-7-2011
4 клас
Категория: алгебра, умножение
Задача 336

Един асансьор вози най-много 320 кг. Пред него чакат Светла - 48 кг., баща й, който е два пъти по-тежък от нея, леля Пенка - 86 кг и чичо Ваньо - с 6 кг по-тежък от леля Пенка. Ще могат ли всички да се качат в асансьора?

Публикувана на: 16-7-2011
4 клас
Задача 260

С помощта  на цифрите 1  2  3  4 са образувани 2 числа, като всяка от тези цифри се използва само веднъж. Намерете сбора на двете числа ако произведението им е възможно най-малкото.

Публикувана на: 01-6-2011
4 клас
Задача 258

Пътнически влак има 8 вагона. На една гара във влака се качили 3 пътника. По колко начина те могат да се настанят във вагоните така, че двама от пътниците да са в един вагон, а трития в друг.

Публикувана на: 01-6-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo