СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - трудни задачи
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Задача 1034

Jack starts at the summit of Mt. Mckinley (elevation 20,320 feet)

and travels down the mountain at a rate of 4 feet in elevation

per second. Jill starts at the bottom at the same time and travels

up  the mountain  at a rate of 1 food per second.At what elevation,

in feet, will they meet?

Публикувана на: 20-12-2012
4 клас
Задача 1033

For how many integers n between 1 and 100 is the  greatest common divisor of 15 and and n equal to 3?

Публикувана на: 20-12-2012
4 клас
Задача 1032

Подът на квадратна стая е покрит с еднакви квадратни плочкиДиагоналите на помещението са изчертани  върху пода, и двата диагонала пресичат общо  9 плочки. Колко плочки има на  пода?

Публикувана на: 19-12-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo