СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - тест
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Задача 1195

На колко нули завършва числото, което се получава при умножението на числата от 81 до 249 ?

Публикувана на: 06-3-2013
4 клас
Задача 837

2+4+6+8+....+1990=1+3+5+7+.....+1989+X е равно на :

Публикувана на: 21-5-2012
4 клас
Задача 799

Намерете броя на всички четирицифрени числа, които съдържат в записа си поне една цифра 5.

Публикувана на: 27-4-2012
4 клас
Задача 798

Колко са петцифрените четни числа, които могат да се съставят от цифрите 0, 2, 5, 7 и 9, ако всяка цифра се среща точно по веднъж?

Публикувана на: 27-4-2012
4 клас
Задача 797

Числата от 1 до 111 са написани в редица в произволен ред.След това всяко число е събрано със съответния си номер в редицата. Накрая са умножени всички сборове. Какво число е произведението- четно или нечетно? / Обосновете отговора си/

Публикувана на: 24-4-2012
4 клас
Задача 269
Марийка трябвало да събере две естествени числа. Иванчо дописал нула след едно от числата. Така Марийка, вместо да получи 281 получила 1001. Колко е разликата на първоначалните две числа?
Публикувана на: 10-6-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo