СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - състезания
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 2386

Пътешественик срещнал компания от десет жители на един остров и задал на всеки от тях въпроса:"Колко от останалите от Вас са рицари?"Първите седем отговорили "нула",осмият казал "три",а деветият-"едно".Какво е отговорил десетият жител?

Публикувана на: 09-12-2018
4 клас
Задача 2385

Пътешественик срещнал компания от седем жители на един остров и задал на всеки от тях въпроса:"Колко от останалите от Вас са рицари?"Като отговори получил една нула,три единици,а останалите три числа били по-големи от три.Колко рицари има в компанията?

Публикувана на: 09-12-2018
4 клас
Задача 2384

Пътешественик срещнал компания от седем жители на един остров и задал на всеки от тях въпроса: "Колко от останалите  от Вас са рицари?" Като отговори получил три двойки, две тройки и две петици. Колко от жителите в тази компания са рицари и колко-лъжци?

Публикувана на: 09-12-2018
4 клас
Задача 2283

Кораб се движи по течението на река със скорост 46 км/ч, а срещу течението със скорост 40 км/ч. Намерете скоростта на течението.

Публикувана на: 04-3-2018
4 клас
Задача 2279

От София за Варна тръгнала лека кола със скорост 58км/ч. Едновременно с нея от Правец за Варна тръгнал камион със скорост 48км/ч. Разстоянието от София до Правец е 50км. След колко часа колата е настигнала камиона, като се знае, че те се движат по един и същи път?

Публикувана на: 23-2-2018
4 клас
Категория: състезания
Задача 1346

При събирането на две четирицифрени числа Петьо трябвало да получи 2 009. Тъй като се разсеял, той дописал след първото число 8 и така при събирането получил числото 11 089. Кои числа е трябвало да събере Петьо първоначално.

Публикувана на: 08-5-2013
4 клас
Категория: състезания
Задача 1345
Публикувана на: 08-5-2013
4 клас
Категория: състезания
Задача 1344
Публикувана на: 08-5-2013
4 клас
Категория: състезания
Задача 1341

Андо, Бандо, Вандо, Гандо и Дандо са от един клас и решили да си направят турнир по тенис. Всеки изиграл срещу всеки по една среща.

а) Колко срещи общо са изиграни. Опишете подробно кой срещу кого е играл.

б) Ако останалите 10 момчета от класа пожелаят да се включат в турнира, колко още срещи трябва да се изиграят, за да е играло всяко момче от класа срещу всяко друго точно по един път?

Публикувана на: 07-5-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo