СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - работа
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Задача 688

С  два еднакви камиона превозили  13 825 кг. картофи. Колко килограма картофи са превозили  с всеки камион поотделно, ако единият е направил 3 курса, а  другият  4 курса?

Публикувана на: 25-2-2012
4 клас
Задача 496

За 6 часа работа Руди иэработва с 4 детайла повече от Живко, а техният учител иэработва с 36 детайла повече от Руди и 3 пъти повече от Живко. За колко минути всеки от тримата иэработва  1 детайл?

Публикувана на: 02-12-2011
4 клас
Задача 494

Работник изкопава канал за 12 дни. Ако му помага друг работник 2 дни тогава заедно ще изкопаят канала эа 8 дни.За колко дни вторият работник сам ще иэкопае канала?

Публикувана на: 02-12-2011
4 клас
Категория: работа
Задача 346

За 5 минути 7 еднакви машини изтеглят 32375 м жица. Колко метра изтегля една  машина за една минута?

Публикувана на: 28-7-2011
4 клас
Задача 339

За 7 часа стругар произвел 476 машинни части. Колко такива части ще произведе за 3 часа, ако работи по  същия начин? А за 5 часа и половина?

Публикувана на: 16-7-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo