СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - правоъгълник
От вас задачите - от нас решенията


12
4 клас
Задача 1626

С телена мрежа, дълга 1 944 м, трябва да се огради правоъгълен участък. Каква е площта на участъка, ако дължината му е два пъти по-голяма от широчината му?

Публикувана на: 07-3-2014
4 клас
Задача 1621

Един правоъгълен участък земя с дължина 325 м е зает от две овощни градини също с правоъгълна форма. Те  имат обща страна с дължина 70 м, площта на  едната градина е с 3010 кв. м по-голяма от площта на другата. Намери площта на всяка от градините.

Публикувана на: 06-3-2014
4 клас
Задача 1214

Правоъгълник е сглобен от  4 еднакви правоъгълника. Да се намери обиколката на малките правоъгълничета, ако лицето на големия е 12кв.см. Покажете на чертеж всички възможни сглобявания.

Публикувана на: 16-3-2013
4 клас
Задача 1213

Обиколката на правоъгълник е 572 см. Едната му страна е с 36 см по - дълга от другата. От него е изрязан  възможно най-голям квадрат. Да се намери обиколката на този, който е останал. Колко най-много правоъгълничета с обиколка 22 см и най-малко лице могат да се отрежат от него? Как? Какви са размерите на остатъка?

Публикувана на: 16-3-2013
4 клас
Задача 1212

Правоъгълник има лице 54кв.см и най-малка обиколка. Може ли да се разреже на квадрати със страна 3см? На какви еднакви правоъгълници може да се разреже?

Публикувана на: 16-3-2013
4 клас
Задача 774

Тони и Боби имат правоъгълници с лице 36 кв.см. Правоъгълникът на Тони има най-малка обиколка. Правоъгълникът на Боби може да се разреже на квадрати със страна 3 см, но не е квадрат.
а/ намерете размерите на правоъгълниците на Тони и Боби.
б/ по колко картички с размери 3 и 4 см. могат да изрежат Тони и Боби от своите правоъгълници? Покажете как.

Публикувана на: 01-4-2012
4 клас
Задача 764

Зад.2  Обиколката на едно правоъгълно помещение е 56 м. Дължината му е с 10 м по-голяма от  широчината му.

           а) Да се намерят дължината и широчината.

           б) Помещението било разделено на две стаи - подът на първата е с форма на квадрат, а на  втората - правоъгълник. Да се намери лицето на всяка от стаите.

           в) Подът на първата стая е покрит с бели теракотени плочки, а на втората с черни. По  колко пакета от всеки вид плочки са използвани, ако за покриване на 3 кв.м са необходими  2 пакета.

Публикувана на: 28-3-2012
4 клас
Задача 759

Правоъгълник с обиколка 154 см има дължина аb /с черта отгоре/ и ширина /с черта отгоре/.

а) намерете размерите и лицата на всички такива правоъгълници.

б) покажете как правоъгълникът с най-голямо лице от намерените може да се разреже на 10 квадрата , които могат и да не са различни.

Публикувана на: 26-3-2012
4 клас
Задача 687

Овощна градина е широка  8 м. и дълга  240 м. На всеки  4 кв. метра е засадена по една праскова. Ако  дръвчетата са на два реда, по колко дръвчета има на ред?

Публикувана на: 25-2-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo