СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - олимпиади
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2116

В една зала има 12 лампи. Някои от тях са изгорели. От всеки 3 включени лампи поне една свети. Ако включим всички лампи в тази зала, то най-малко колко от тях със сигурност ще светнат?

Публикувана на: 21-5-2017
4 клас
Задача 2115

Сашо има общо 17 монети - от 10 ст, от 20 ст и от 50 ст. Стойността на всички тези монети е цяло число левове. Стойността на монетите от 20 ст също е цяло число левове.  Други пари той няма. Каква сума има Сашо?

Публикувана на: 20-5-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2114

За коледна украса Мими купила 2 мечета и едно еленче за 5 лв. и 10 ст. Руми за две коледни звезди и едно еленче заплатила 7 лв и 50 ст.

а/ колко ще заплати Петя за 3 мечета, 8 еленчета и 13 коледни звезди?

б/ако една коледна звезда и едно еленче общо тежат с 560 г повече от едно мече, а теглото на коледната звезда , намалено с теглото на едно еленче, е равно на теглото на 2 мечета, то с колко грама коледната звезда  е по-лека от 3 мечета и 3 еленчета общо?

Публикувана на: 20-5-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 1385
Публикувана на: 28-5-2013
4 клас
Задача 1328

Нанчо и Манчо изработват огради, като за целта забиват колчета на равни  разстояния едно от друго. Манчо забива всяко колче на 5 метра от предходното и това му отнема 5 минути, а Нанчо на 3 метра, като затова са му нужни 3 минути. И двамата работили 30 минути. Намерете:

а) ограда с каква дължина е изработил всеки от тях, ако забиват колчетата в редица?

б) размерите на правоъгълниците с възможно най-голямо лице, които всеки от тях би могъл да огради? 

Публикувана на: 04-5-2013
4 клас
Задача 1326

На самотен остров се събират последните 12 останали „безсмъртни” да се дуелират за голямата награда. Когато двама „безсмъртни” се срещат те се дуелират до пълна победа на единия. Загубилият отпада от състезанието завинаги, докато победителя продължава да търси други „безсмъртни”. Накрая трябва да остане само един.

            а) Колко дуела са изиграни за определянето на победителя? Обяснете защо?

            б) Победителят Маклауд има най-много победи. Ако загубилите още първия си дуел са 8, а всеки от останалите има различен брой победи, то определете броя на победите на Маклауд.

Публикувана на: 04-5-2013
4 клас
Задача 1325

Даден е правоъгълник с дължина а см и ширина b см. От него отрязваме квадрат с възможно най-голяма страна. От новополучения правоъгълник отново отрязваме квадрат с възможно най-голяма страна и т.н.,  докато се получат само квадрати.

а) Колко и какви квадрати се получават, ако а = 28 см и b = 20 см.

b) Ако а и b са естествени числа, по-малки от 10, намерете всички правоъгълници, от които могат да се получат точно три квадрата.

Публикувана на: 04-5-2013
4 клас
Задача 844

  Двама приятели Чавдар и Тони тренирали бягане и трябвало да направят 10 обиколки на кръгова писта. Двамата стартирали в 09.45 часа, като Чавдар бягал със скорост 15 км/час, а Тони с 12 км/час. В 09.57 часа Чавдар за първи път настигнал Тони и го изпреварил. 

а/ Колко  метра е дължината на пистата?      б/ В колко часа е пробягал всеки десетата си обиколка?

Публикувана на: 28-5-2012
4 клас
Задача 837

2+4+6+8+....+1990=1+3+5+7+.....+1989+X е равно на :

Публикувана на: 21-5-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo