СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - олимпиади
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2267

Един скакалец скача по права линия,като прави скокове от 1 метър или от 2 метра.С колко скокове ще достигне до цветче,което е на 5 метра,като ползва и двата вида скокове.

Публикувана на: 20-1-2018
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2266

Един скакалец прави скокове по права линия или от 1метър,или от 2 метра.По колко наюина той може да достигне до цветче,което е на 5 метра,като използва и двата вида скокове?

Публикувана на: 20-1-2018
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2232

В училищно състезание по бягане заедно с Ники участвали още 30 момчета. Ако половината от момчетата, изпреварили Ники бяха бягали по-бавно от него, то броят на момчетата, които финишират след него, би бил 4 пъти по-голям от броят на момчетата, които го изпреварват. На кое място е финиширал Ники?

 

Публикувана на: 10-12-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2167

Охлю и Бохлю тръгнали едновременно в 7 часа сутринта от А за В. Охлю се движил през цялото време със скорост 12 км/ч. В началото Бохлю се движил със 8 км /ч, но два часа след тръгването се качил на гърба на костенурка, която се движила към В със скорост 20 км/ч . Така Бохлю с костенурката настигнали Охлю и 4 часа след като го задминали, пристигнали в В. Бохлю веднага слязал от костенурката и тръгнал обратно  към А със скорост по-малка от 4км/ч. Колко метра е разстоянието между А и В. Между кои два цели часа Бохлю е срещнал Охлю на връщане към А?

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2166

Две коли тръгват едновременно в  8 часа сутринта от А за В, разстоянието между които е повече от 200 км. Първата кола се движи първите 2 часа със скорост 60 км/ч, след което продължава В със скорост 15 км/ч. Втората кола се движи първите 2 часа със скорост 15 км/ч, след което продължила до В със скорост 60 км/ч. В колко часа разстоянието между двете коли е било 15 км? Има 3 възможни отговора.

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2149

Равностранен триъгълник със страна 3 е разделен на 9 равностранни триъгълника със страна 1. Направете чертеж и поставете числата от 1 до 9 в тях така, че сборът на четрите числа във всеки от трите триъгълника със страна 2 да е един и същ.

Публикувана на: 23-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2148

Зайо Байо може да изяде една  питка за 40 минути, Кума Лиса - за 30 минути, а Вълчо- за 24 минути. За колко минути тримата заедно ще изядат питката?

Публикувана на: 22-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2147

Продават 100 вида торти. От тях 40 са скъпи, 50 са вкусни, и 60 са шоколадови. Едновременно вкусни и шоколадови са 15, скъпи и шоколадови -20, скъпи и вкусни -17. Колко вида торти са едновременно и скъпи и вкусни и шоколадови?

Публикувана на: 20-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2146

Написани са всички естествени числа от 1 до 1000. След което са изтрити всичк , в които има цифра 7. Колко числа остават?

Публикувана на: 17-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2145

Даден е пръвоъгълник с дължини на страните две последователни нечетни числа . Обиколката му е 24 см. Върху всяка от страните му вън от него са построени квадрати. Няколко такива фигури са долепени една до друга във верижка, без да се припокриват. Ако дължината на верижката е 2м и 4см, то намерете нейната обиколка.

Публикувана на: 17-7-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo