СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - олимпиади
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: олимпиади
Задача 1385
Публикувана на: 28-5-2013
4 клас
Задача 1328

Нанчо и Манчо изработват огради, като за целта забиват колчета на равни  разстояния едно от друго. Манчо забива всяко колче на 5 метра от предходното и това му отнема 5 минути, а Нанчо на 3 метра, като затова са му нужни 3 минути. И двамата работили 30 минути. Намерете:

а) ограда с каква дължина е изработил всеки от тях, ако забиват колчетата в редица?

б) размерите на правоъгълниците с възможно най-голямо лице, които всеки от тях би могъл да огради? 

Публикувана на: 04-5-2013
4 клас
Задача 1326

На самотен остров се събират последните 12 останали „безсмъртни” да се дуелират за голямата награда. Когато двама „безсмъртни” се срещат те се дуелират до пълна победа на единия. Загубилият отпада от състезанието завинаги, докато победителя продължава да търси други „безсмъртни”. Накрая трябва да остане само един.

            а) Колко дуела са изиграни за определянето на победителя? Обяснете защо?

            б) Победителят Маклауд има най-много победи. Ако загубилите още първия си дуел са 8, а всеки от останалите има различен брой победи, то определете броя на победите на Маклауд.

Публикувана на: 04-5-2013
4 клас
Задача 1325

Даден е правоъгълник с дължина а см и ширина b см. От него отрязваме квадрат с възможно най-голяма страна. От новополучения правоъгълник отново отрязваме квадрат с възможно най-голяма страна и т.н.,  докато се получат само квадрати.

а) Колко и какви квадрати се получават, ако а = 28 см и b = 20 см.

b) Ако а и b са естествени числа, по-малки от 10, намерете всички правоъгълници, от които могат да се получат точно три квадрата.

Публикувана на: 04-5-2013
4 клас
Задача 844

  Двама приятели Чавдар и Тони тренирали бягане и трябвало да направят 10 обиколки на кръгова писта. Двамата стартирали в 09.45 часа, като Чавдар бягал със скорост 15 км/час, а Тони с 12 км/час. В 09.57 часа Чавдар за първи път настигнал Тони и го изпреварил. 

а/ Колко  метра е дължината на пистата?      б/ В колко часа е пробягал всеки десетата си обиколка?

Публикувана на: 28-5-2012
4 клас
Задача 837

2+4+6+8+....+1990=1+3+5+7+.....+1989+X е равно на :

Публикувана на: 21-5-2012
4 клас
Задача 836

  С точно 47 топки децата решиха да направяват снежни човеци. Снежните човеци, направени от  второкласниците, бяха с по 2 снежни топки, направените от третокласниците  - по 3 снежни топки, а от четвъртокласниците от 4 снежни топки. Второкласниците и третокласниците направиха по равен брой снежни човеци, а четвъртокласниците направиха четен брой снежни човеци. По колко снежни човеци са направили децата от всеки клас?

Публикувана на: 19-5-2012
4 клас
Задача 834

    Три часовника показват 9 и 48 минути, 9 и 51 минути и 10 и 05 минути. Те се различават от истинското време с 5 минути, 8 минути и 9 минути. Има ли часовници които са избързали и ако има колко са те?

Публикувана на: 17-5-2012
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 825

     Намерете колко са всички цели числа, които са по-големи от  1350, по-малки са от 2850 и се делят на 105.

Публикувана на: 12-5-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo