СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - олимпиади
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2444

Госпожа Хикс и г-жа Игрек проверяват тестовете на 288 ученика. В понеделник г-жа Хикс проверила 28 теста, но във вторник се разболяла и дала на г-жа Игрек да провери половината от останалите й работи. В сряда г-жа Игрек проверила 80 теста, а г-жа Хикс проверила 2 пъти повече тестове, отколкото в понеделник. В четвъртък проверили по равен брой тестове и въвели резултатите. Колко теста е проверил а г-жа Хикс?

Публикувана на: 05-5-2019
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2275

В две кутии имало по 10 бонбона. Петър скришно взел и изял от едната кутия няколко бонбона, а след това от втората кутия изял толкова бонбона, колкото останали в първата. Колко бонбона общо е изял Петър?

Публикувана на: 14-2-2018
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2269

В един квадрат били поставени 9 числа,така че сборовете по всеки ред, всеки стълб и по двата диагонала да са едно и също число.След това изтрили 5 числа.Колко е сборът на изтритите числа?

Публикувана на: 23-1-2018
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2267

Един скакалец скача по права линия,като прави скокове от 1 метър или от 2 метра. С колко скокове ще достигне до цветче, което е на 5 метра, като ползва и двата вида скокове.

Публикувана на: 20-1-2018
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2266

Един скакалец прави скокове по права линия или от 1метър, или от 2 метра. По колко начина той може да достигне до цветче, което е на 5 метра, като използва и двата вида скокове?

Публикувана на: 20-1-2018
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2232

В училищно състезание по бягане заедно с Ники участвали още 30 момчета. Ако половината от момчетата, изпреварили Ники бяха бягали по-бавно от него, то броят на момчетата, които финишират след него, би бил 4 пъти по-голям от броят на момчетата, които го изпреварват. На кое място е финиширал Ники?

 

Публикувана на: 10-12-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2167

Охлю и Бохлю тръгнали едновременно в 7 часа сутринта от А за В. Охлю се движил през цялото време със скорост 12 км/ч. В началото Бохлю се движил със 8 км /ч, но два часа след тръгването се качил на гърба на костенурка, която се движила към В със скорост 20 км/ч . Така Бохлю с костенурката настигнали Охлю и 4 часа след като го задминали, пристигнали в В. Бохлю веднага слязал от костенурката и тръгнал обратно  към А със скорост по-малка от 4км/ч. Колко метра е разстоянието между А и В. Между кои два цели часа Бохлю е срещнал Охлю на връщане към А?

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2166

Две коли тръгват едновременно в  8 часа сутринта от А за В, разстоянието между които е повече от 200 км. Първата кола се движи първите 2 часа със скорост 60 км/ч, след което продължава В със скорост 15 км/ч. Втората кола се движи първите 2 часа със скорост 15 км/ч, след което продължила до В със скорост 60 км/ч. В колко часа разстоянието между двете коли е било 15 км? Има 3 възможни отговора.

Публикувана на: 15-9-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2149

Равностранен триъгълник със страна 3 е разделен на 9 равностранни триъгълника със страна 1. Направете чертеж и поставете числата от 1 до 9 в тях така, че сборът на четрите числа във всеки от трите триъгълника със страна 2 да е един и същ.

Публикувана на: 23-7-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2148

Зайо Байо може да изяде една  питка за 40 минути, Кума Лиса - за 30 минути, а Вълчо- за 24 минути. За колко минути тримата заедно ще изядат питката?

Публикувана на: 22-7-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo