СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - обиколка
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Задача 1626

С телена мрежа, дълга 1 944 м, трябва да се огради правоъгълен участък. Каква е площта на участъка, ако дължината му е два пъти по-голяма от широчината му?

Публикувана на: 07-3-2014
4 клас
Задача 659

Градина с формата на квадрат е оградена с алея, която навсякъде има една и съща широчина. Ако се движим по външната страна на алеята и направим една пълна обиколка, ще изминем 8 метра повече, отколкото ако се движим по вътрешната. Да се намери широчината на алеята в метри.

Публикувана на: 14-2-2012
4 клас
Задача 573

Дължината на правоъгълник е 3 пъти по-малка от страната на квадрат с обиколка 528 см, а ширината на правоъгълника е 6 пъти по-малка от страната на квадрата. Намерете страните и обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 08-1-2012
4 клас
Задача 572

Дължината на правоъгълник е 6 пъти по-голяма от ширината, а разликата между двете страни е 4 м 5 дм. Намерете обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 08-1-2012
4 клас
Задача 360

Ширината на земен участък е 48 м и е 4 пъти по-къса от дължината му. Сравни площа на този участък с площа на квадратен участък с обиколка 384 м.

Публикувана на: 01-9-2011
4 клас
Задача 345

Жоро има 40 см тел. Иска да направи правоъгълна рамка с възможно най-голяма площ. Какви трябва да са размерите на рамката?

Публикувана на: 27-7-2011
4 клас
Задача 341

Едната страна на триъгълник е 386 мм и е с 57 мм  по-къса от втората страна и с 84 мм по-къса от третата страна. На колко милиметра е равна обиколката на триъгълника?

Публикувана на: 17-7-2011
4 клас
Задача 268
Алея с постоянна широчина огражда градина с форма на правоъгълник. Обиколката на градината без алеята е с 8 метра по-малка от обиколката на градината заедно с алеята. Колко метра е широчината на алеята?
А)1    Б) 2    В) 4    Г) не може да се определи
Публикувана на: 10-6-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo