СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - множества
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Категория: множества
Задача 2340

На класна работа по математикаса дадени 3 задачи. В класа има общо 38 ученици. От тях 2-ма души решили само първата задача, 4-само втора  задача, 3- само трета задача. Не са решили само първа задача  7 ученици, само втора задача - 5 ученици, а само трета задача - 6 ученици. Останалите ученици решили всички задачи. Колко са учениците, които са решили всички задачи.

Публикувана на: 27-10-2018
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo