СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - логически задачи
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 821

Ангел, Боян и Вени тренират точно по един от спортовете: футбол, волейбол и джудо. Сестрата на волейболиста не познава Вени и джудиста. Футболистът и Боян не играят волейбол. Вярно е, че :

а-Боян е футболист, а Вени - волейболист               в- Ангел е волейболист, а Боян - джудист

с-Вени е джудист, Ангел-волейболист                        д-Вени е волейболист, а Боян - джудист.

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 820

На едно състезание наградили деца от Варна, Плевен,  Русе и три деца от Бургас. От наградените 9 деца не са от Русе, 9 деца не са от Варна и 7 деца не са от Плевен. Колко са наградените деца ?

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 819

Намерете най-голямата възможна разлика на две петцифрени числа, ако за тях е известно, че за записването им са използвани всички цифри, точно по един път и по-голямото е четно.

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 818

В кутия има 3 сини, 4 зелени и 5 жълти топчета. Ако си с вързани очи , колко най-малко топчета трябва да извадиш, за да е сигурно, че са извадени топчетата от трите цвята?

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 817

От една книга се отделила една част, на първата страница на която пишело 163, а на последната - число записано със същите цифри но в друг ред. Колко листа е съдържала тази част?

Публикувана на: 08-5-2012
4 клас
Задача 816

Имаме три съда с вместимост: 10 л, 7 л и 4 литра. В

първия съд има 10 литра вода. Как може водата да се раздели

поравно.

 

Публикувана на: 07-5-2012
4 клас
Задача 806

Учениците от ІV клас са 37 и всички участват в кръжоци, училищен хор или в спортна секция. Учениците в кръжоците са 21: от тях само 1 участва още и в хора, и в спортна секция; 3-ма участват още само в хора, а 6-ма още само в спортна секция. Участниците в хора са 13, от които 5 участват още или в кръжок, или в спортна секция. Колко ученици участват в спортна секция? 

Публикувана на: 01-5-2012
4 клас
Задача 750

Христо отишъл на гости на роднинско семейство, което имало 4 деца. Той попитал на колко години са децата, а бащата му поставил задача да ги открие сам, като използва, че произведението от годините им е равно на 72. Христо извършил известни пресмятания, но не успял да реши задачата. Тогава бащата уточнил, че сборът от годините на четирите деца е равен на годините на Христо. За съжаление Христо отново не бил в състояние да реши задачата и попитал дали някое от децата е на 2 години. Бащата дал отговор на този въпрос и Христо веднага съобщил годините на четирите деца.
Намерете годините на четирите деца и годините на Христо.

Публикувана на: 24-3-2012
4 клас
Задача 703

Колко са трицифрените числа, които стават девет пъти по-малки след зачертаване на средната им цифра?

Публикувана на: 07-3-2012
4 клас
Задача 683

       Чичо Иван забелязал, че през зимата наддава с 5 кг., а през лятото отслабва с 4 кг. На 22 март 2012 год. той забелязал, че тежи точно 100 кг. Колко килограма е тежал чичо Иван на 15 септември 2004 год., ако пролет и есен той запазва теглото си?

Публикувана на: 23-2-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo