СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - лице
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Категория: лице
Задача 2104

Правоъгълна детска площадка има площ 240 кв.м. и може да се раздели на две фигури- квадрат с лице 144 кв.м. и правоъгълник. Площадката трябва да бъде покрита от два вида квадратни гумени плочки съответно със страни 4 дм и 5 дм. Плочките ще се поставят по редове от един и същи вид, но не е задължително редовете да се редуват. Колко най- малко плочки са необходими, ако има поне по един ред от всеки вид?

Публикувана на: 13-5-2017
4 клас
Задача 1626

С телена мрежа, дълга 1 944 м, трябва да се огради правоъгълен участък. Каква е площта на участъка, ако дължината му е два пъти по-голяма от широчината му?

Публикувана на: 07-3-2014
4 клас
Задача 759

Правоъгълник с обиколка 154 см има дължина аb /с черта отгоре/ и ширина /с черта отгоре/.

а) намерете размерите и лицата на всички такива правоъгълници.

б) покажете как правоъгълникът с най-голямо лице от намерените може да се разреже на 10 квадрата , които могат и да не са различни.

Публикувана на: 26-3-2012
4 клас
Задача 623

Равностранен триъгълник и квадрат имат равни обиколки. Страната на триъгълника е 8 м. Колко квадратни метра е лицето на квадрата?

Публикувана на: 27-1-2012
4 клас
Задача 360

Ширината на земен участък е 48 м и е 4 пъти по-къса от дължината му. Сравни площа на този участък с площа на квадратен участък с обиколка 384 м.

Публикувана на: 01-9-2011
4 клас
Задача 345

Жоро има 40 см тел. Иска да направи правоъгълна рамка с възможно най-голяма площ. Какви трябва да са размерите на рамката?

Публикувана на: 27-7-2011
4 клас
Задача 344

Площа на правоъгълна леха е 48 кв. м, а ширината й е 4 м. Ще стигнат ли 2 рула по 16 м тел за ограждането й?

Публикувана на: 27-7-2011
4 клас
Задача 343

Дължината на покрив е 14 м, а ширината му е 4 м. Колко тежи снегът върху покрива, ако слоят сняг покриващ 1 кв. м, тежи 8 кг?

Публикувана на: 25-7-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo