СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - квадрат
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Задача 1215

В равнобедрен триъгълник има  страна, чиято дължина е с 3 см по-голяма от другата. Дължините на страните са естествени числа. Обиколката му е по-малка от обиколката на квадрат със страна 4 см. Д а се намерят страните.

Публикувана на: 16-3-2013
4 клас
Задача 1032

Подът на квадратна стая е покрит с еднакви квадратни плочкиДиагоналите на помещението са изчертани  върху пода, и двата диагонала пресичат общо  9 плочки. Колко плочки има на  пода?

Публикувана на: 19-12-2012
4 клас
Задача 659

Градина с формата на квадрат е оградена с алея, която навсякъде има една и съща широчина. Ако се движим по външната страна на алеята и направим една пълна обиколка, ще изминем 8 метра повече, отколкото ако се движим по вътрешната. Да се намери широчината на алеята в метри.

Публикувана на: 14-2-2012
4 клас
Задача 623

Равностранен триъгълник и квадрат имат равни обиколки. Страната на триъгълника е 8 м. Колко квадратни метра е лицето на квадрата?

Публикувана на: 27-1-2012
4 клас
Задача 573

Дължината на правоъгълник е 3 пъти по-малка от страната на квадрат с обиколка 528 см, а ширината на правоъгълника е 6 пъти по-малка от страната на квадрата. Намерете страните и обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 08-1-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo