СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - задачи с числа
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Задача 1151

От 3  различни ненулеви цифри са образувани всички възможни трицифрени числа,  в които участват и трите цифри. Сумата на тези числа е 3 пъти по -голяма от трицифрено число записано само с 1 цифра. Намерете числото.

Публикувана на: 16-2-2013
4 клас
Задача 1150

Частното на две естествени числа е 3, а остатъкът - 79. Разликата на тези две числа е 691. Намерете числата.

Публикувана на: 14-2-2013
4 клас
Задача 1149

Разликата на две числа е с 240 по-малка от сбора им, а сборът им е 4 пъти по-голям от разликата. Кои са числата?

Публикувана на: 13-2-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo