СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - деление
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 637

В средата на езеро има водна лилия. За един ден тя удвоява размерите си, а за 16 дни покрива цялото езоро. За колко дни покрива четвъртинка от езерото?

Публикувана на: 04-2-2012
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 605

Имаме 36 разноцветни топчета. Третинката от тях са сини, четвъртинката са бели, а останалите - черни. На колко групи мога да ги разделя, така че във всяка група да има едно и също количество топчета, от един и същи цвят?

Публикувана на: 21-1-2012
4 клас
Категория: деление
Задача 371

Милен пише на майка си: "С баба набрахме 81 кг кайсии.От 9 кг тя свари конфитюр, а от останалите 9 кг ще приготви компоти."
Открийте грешката на Милен.

Публикувана на: 19-9-2011
4 клас
Задача 366

Пет шкафа и две библиотеки струват 844 лв. и 80 ст. Ако една библиотека е 3 пъти по-скъпа от един шкаф, каква сума са заплатили за 4 шкафа и 1 библиотека?

Публикувана на: 10-9-2011
4 клас
Категория: деление, алгебра
Задача 365

При построяването на водопровод в едно село през първия ден поставили 24 тръби, а през втория 32 такива тръби. През двата дни поставили общо 224 м тръби. Колко метра тръби са поставили през първия ден и колко през втория?

Публикувана на: 10-9-2011
4 клас
Категория: деление, алгебра
Задача 364

В автомобилен парк има 50 тежкотоварни и 18 леки автомобила. За 6 дни за всички тях били използвани 20604 л бензин. По колко литра бензин средно е израсходвал един лек автомобил на ден, ако за всеки тежкотоварен автомобил са необходими 64 л бензин на ден?

Публикувана на: 10-9-2011
4 клас
Задача 359

На 1 км железопътна линия се поставят 1335 траверси. За направата на железопътната линия , дълга 27 км, доставили 35750 траверси. Още колко траверси са необходими за довършване на линията?

Публикувана на: 01-9-2011
4 клас
Задача 352

Едно число е 9 пъти по-голямо от друго число, а сборът им е 26500. Кои са числата?

Публикувана на: 16-8-2011
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 351

Пред един строеж има две купчини със 7864 тухли. След като към едната купчина добавили още 976 тухли, в двете купчини тухллите станали по равно. Колко тухли е имало първоначално във всяка купчина?

Публикувана на: 16-8-2011
4 клас
Задача 350

В плодохранилища имало 20 т 900 кг ябълки. След като от трите плодохранилища продали по равно количество ябълки, в първото останали 4 т 750 кг, във второто - 6т 500 кг и в третото - 5 т 900 кг. Какво количество ябълки е имало първоначално във всяко плодохранилище?

Публикувана на: 13-8-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo