СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - движение
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Задача 2279

От София за Варна тръгнала лека кола със скорост 58км/ч. Едновременно с нея от Правец за Варна тръгнал камион със скорост 48км/ч. Разстоянието от София до Правец е 50км. След колко часа колата е настигнала камиона, като се знае, че те се движат по един и същи път?

Публикувана на: 23-2-2018
4 клас
Категория: движение
Задача 1631

Пътят между две хижи се състои от прави и наклонени надолу и нагоре участъци. Турист се движи по равните участъци със скорост 5 км/ч, нагоре - с 4 км/ч и надолу  - с 6 км/ч. За изминаване на разстоянието между двете хижи в двете посоки са му необходими 2 ч.

Колко е разстоянието между тях?

Публикувана на: 09-3-2014
4 клас
Задача 1277

По-големият брат изминава разстоянието от дома си до училище за 30 минути, а по-малкият за 40 минути. След колко минути по-големият ще настигне по-малкия, който е тръгнал 5 минути по-рано?

Публикувана на: 04-4-2013
4 клас
Задача 1198

От два пункта, разстоянието м/у, които е 100 км. тръгнали едновременно един срещу друг двама велосипедисти. Скоростта на първия била 15 км/ч, а на втория 10 км/ч. Заедно с първия велосипедист тръгнало куче със скорост 20 км/ч. Като срещнало втория велосипедист кучето се върнало обратно и тръгнало срещу първия велосипедист. Срещнало първия и отново се върнало. Кучето бягало м/у велосипидистите дотогава, докато те се срещнали. Колко километра е пробягало кучето?

Публикувана на: 06-3-2013
4 клас
Задача 1197

От Варна за София и от София за Варна тръгнали сутринта в 7 часа два автомобила - първият със скорост 65 км/ч, а вторият - с 50 км/ч . При срещата се оказало, че автомобилът от Варна е изминал 75 км. повече от автомобила от София. Определете, в колко часа и на какво разстояние от Варна е станала срещата?

Публикувана на: 06-3-2013
4 клас
Задача 1034

Jack starts at the summit of Mt. Mckinley (elevation 20,320 feet)

and travels down the mountain at a rate of 4 feet in elevation

per second. Jill starts at the bottom at the same time and travels

up  the mountain  at a rate of 1 food per second.At what elevation,

in feet, will they meet?

Публикувана на: 20-12-2012
4 клас
Задача 844

  Двама приятели Чавдар и Тони тренирали бягане и трябвало да направят 10 обиколки на кръгова писта. Двамата стартирали в 09.45 часа, като Чавдар бягал със скорост 15 км/час, а Тони с 12 км/час. В 09.57 часа Чавдар за първи път настигнал Тони и го изпреварил. 

а/ Колко  метра е дължината на пистата?      б/ В колко часа е пробягал всеки десетата си обиколка?

Публикувана на: 28-5-2012
4 клас
Категория: скорост, движение
Задача 618

От два града едновременно тръгнали една срещу друга две коли. За един час едната изминава 92 км. Срещнали се след 4 часа. Намерете разстоянието между градовете, ако втората кола изминава 9 км. по-малко за 1 час от първата.

Публикувана на: 24-1-2012
4 клас
Категория: алгебра, движение
Задача 505

От град А за град В трагнал автобус, който се движел със скорост 48 км в час. След два часа от град В за град А тругнал друг автобус, който се движиел със скорост 46 км в час. След  един час разстоянието между двата автобуса било с 95 км по-малко от пътя, изминат от първия автобус. Колко километра е разстоянието между двата града?

Публикувана на: 07-12-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo