СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - геометрия
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 345

Жоро има 40 см тел. Иска да направи правоъгълна рамка с възможно най-голяма площ. Какви трябва да са размерите на рамката?

Публикувана на: 27-7-2011
4 клас
Задача 344

Площа на правоъгълна леха е 48 кв. м, а ширината й е 4 м. Ще стигнат ли 2 рула по 16 м тел за ограждането й?

Публикувана на: 27-7-2011
4 клас
Задача 343

Дължината на покрив е 14 м, а ширината му е 4 м. Колко тежи снегът върху покрива, ако слоят сняг покриващ 1 кв. м, тежи 8 кг?

Публикувана на: 25-7-2011
4 клас
Задача 341

Едната страна на триъгълник е 386 мм и е с 57 мм  по-къса от втората страна и с 84 мм по-къса от третата страна. На колко милиметра е равна обиколката на триъгълника?

Публикувана на: 17-7-2011
4 клас
Задача 268
Алея с постоянна широчина огражда градина с форма на правоъгълник. Обиколката на градината без алеята е с 8 метра по-малка от обиколката на градината заедно с алеята. Колко метра е широчината на алеята?
А)1    Б) 2    В) 4    Г) не може да се определи
Публикувана на: 10-6-2011
4 клас
Задача 86

Дължината на правоъгълник е равна на 26 см, а ширината е с 67 см по-малка от обиколката му. На колко е равна обиколката на правоъгълника?

А)  93 см                 Б)  186 см                      В)  119 см                   Г)  134 см                        Д)  82 см

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 55

Сборът на най-малките четири различни четни естествени числа е равен на обиколката на квадрат в см. На колко е равна обиколката на равностранен триъгълник със страна равна на страната на квадрата?

Публикувана на: 01-3-2011
4 клас
Задача 22

Страните на един правоъгълник са 4 см и 1 дм, а страните на втори правоъгълник са два пъти по-големи от тях. Страните на трети правоъгълник са с 1 см по-малки от страните на втория. Колко е сбора от лицата на трите правоъгълника ?

Публикувана на: 11-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo