СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - геометрия
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 774

Тони и Боби имат правоъгълници с лице 36 кв.см. Правоъгълникът на Тони има най-малка обиколка. Правоъгълникът на Боби може да се разреже на квадрати със страна 3 см, но не е квадрат.
а/ намерете размерите на правоъгълниците на Тони и Боби.
б/ по колко картички с размери 3 и 4 см. могат да изрежат Тони и Боби от своите правоъгълници? Покажете как.

Публикувана на: 01-4-2012
4 клас
Задача 764

Зад.2  Обиколката на едно правоъгълно помещение е 56 м. Дължината му е с 10 м по-голяма от  широчината му.

           а) Да се намерят дължината и широчината.

           б) Помещението било разделено на две стаи - подът на първата е с форма на квадрат, а на  втората - правоъгълник. Да се намери лицето на всяка от стаите.

           в) Подът на първата стая е покрит с бели теракотени плочки, а на втората с черни. По  колко пакета от всеки вид плочки са използвани, ако за покриване на 3 кв.м са необходими  2 пакета.

Публикувана на: 28-3-2012
4 клас
Задача 673
Една от градинките в парка е с форма на правоъгълник. Живият плет, който я обикаля е с дължина 114 м, а едната страна на градинката е 48 м.
а) Намерете другата страна на градинката.
б) Пресметнете площа на градинката.
в) Третинката от площа на градинката се заема от трева. Колко кв. метра е тревната площ на тази градинка?
Публикувана на: 19-2-2012
4 клас
Задача 659

Градина с формата на квадрат е оградена с алея, която навсякъде има една и съща широчина. Ако се движим по външната страна на алеята и направим една пълна обиколка, ще изминем 8 метра повече, отколкото ако се движим по вътрешната. Да се намери широчината на алеята в метри.

Публикувана на: 14-2-2012
4 клас
Категория: геометрия
Задача 634

Правоъгълна картина с размери 35 см дължина и 27 см ширина е поставена в рамка. Дебелината на рамката е 5 см. Намерете обиколката на рамката.

Публикувана на: 02-2-2012
4 клас
Задача 623

Равностранен триъгълник и квадрат имат равни обиколки. Страната на триъгълника е 8 м. Колко квадратни метра е лицето на квадрата?

Публикувана на: 27-1-2012
4 клас
Задача 573

Дължината на правоъгълник е 3 пъти по-малка от страната на квадрат с обиколка 528 см, а ширината на правоъгълника е 6 пъти по-малка от страната на квадрата. Намерете страните и обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 08-1-2012
4 клас
Задача 572

Дължината на правоъгълник е 6 пъти по-голяма от ширината, а разликата между двете страни е 4 м 5 дм. Намерете обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 08-1-2012
4 клас
Задача 360

Ширината на земен участък е 48 м и е 4 пъти по-къса от дължината му. Сравни площа на този участък с площа на квадратен участък с обиколка 384 м.

Публикувана на: 01-9-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo