СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: алгебра
Задача 629

   Петър подредил в редица на разстояние 1 метър един от друг 100 бонбона. На един метър пред първия стои Петър и до него има кошница. Колко метра ще измине Петър, ако взема последователно по 1 бонбон и го носи до кошницата, след това се връща за друг бонбон и т.н. докато събере всички бонбони?

Публикувана на: 31-1-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 628

Числото   Х    в израза:   2+4+6+8+........+1990=1+3+5+7+........+1989+Х=?

Публикувана на: 29-1-2012
4 клас
Задача 627

На дъската били записани едно след друго пет числа, отделени със запетаи, като разликата между всеки две съседни числа била една и съща. След това заменили цифрите с букви, като различните цифри заменили с различни букви, а еднаквите цифри с еднакви букви. В резултат на това на дъската останал записът A, BC, DEA, CFC, FGA. Намерете първоначално записаните числа.

Публикувана на: 28-1-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 617

 Обиколката на правоъгълник е 22 см. Ако дължината на правоъгълника се увеличи 2 пъти,

а широчината остане непроменена, ще се получи правоъгълник с обиколка 30 см. Колко

сантиметра е широчината на правоъгълника?

 

Публикувана на: 24-1-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 614

2009-2007+2005-2003+2001-1999+.....................+9-7+5-3+1=?

Публикувана на: 24-1-2012
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 605

Имаме 36 разноцветни топчета. Третинката от тях са сини, четвъртинката са бели, а останалите - черни. На колко групи мога да ги разделя, така че във всяка група да има едно и също количество топчета, от един и същи цвят?

Публикувана на: 21-1-2012
4 клас
Задача 603

С буквите ААВ, ААА, СГГГ ,СГГС ,СГГР са записани последователни числа. Как се записва разликата АВСР-ВССГ?

Публикувана на: 20-1-2012
4 клас
Категория: алгебра, пари
Задача 566

Ники имал 15 лв. повече от Боби. Когато и двамата изхарчили по 10 лв., Ники имал два пъти повече пари от Боби. Колко лева е имал Ники първоначално?

Публикувана на: 07-1-2012
4 клас
Задача 557

Шест заека изяждат 6 моркова за 6 минути.Колко заека ще изядат 80 моркова за 48 минути?.

Публикувана на: 04-1-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 554

Едно перде е дълго и е останало само с три копчета за закачане,две от които са първото и последното.Разстоянието между първото и последното е 128 см.,а между първото и второто е 72 см.Колко копчета най-малко трябва да се зашият още за да бъдат всички на равно разстояние едно от друго?

Публикувана на: 04-1-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo