СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: алгебра, движение
Задача 505

От град А за град В трагнал автобус, който се движел със скорост 48 км в час. След два часа от град В за град А тругнал друг автобус, който се движиел със скорост 46 км в час. След  един час разстоянието между двата автобуса било с 95 км по-малко от пътя, изминат от първия автобус. Колко километра е разстоянието между двата града?

Публикувана на: 07-12-2011
4 клас
Задача 504

Ученик прочел за 3 дни книга, която имала 253 страници. Първия и втория ден прочел общо 158 страници, а втория и третия ден - 181 страници.По колко страници е чел ученика, през всеки един от трите дни?

Публикувана на: 07-12-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 438

В завод произвели 900 чифта обувки - мъжки дамски и детски.

Мъжките обувки са с 54 чифта повече от дамските и с 84 чифта повече от детските. Колко чифта мъжки, дамски и детски обувки по отделно са произвели?

Публикувана на: 25-10-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 387

Запиши числото, към което трябва да се добави 1,за да се получи 150 -       ,499-      ,1000-         ,300-     ,510-     ,820-     ,

Публикувана на: 26-9-2011
4 клас
Задача 366

Пет шкафа и две библиотеки струват 844 лв. и 80 ст. Ако една библиотека е 3 пъти по-скъпа от един шкаф, каква сума са заплатили за 4 шкафа и 1 библиотека?

Публикувана на: 10-9-2011
4 клас
Категория: деление, алгебра
Задача 365

При построяването на водопровод в едно село през първия ден поставили 24 тръби, а през втория 32 такива тръби. През двата дни поставили общо 224 м тръби. Колко метра тръби са поставили през първия ден и колко през втория?

Публикувана на: 10-9-2011
4 клас
Категория: деление, алгебра
Задача 364

В автомобилен парк има 50 тежкотоварни и 18 леки автомобила. За 6 дни за всички тях били използвани 20604 л бензин. По колко литра бензин средно е израсходвал един лек автомобил на ден, ако за всеки тежкотоварен автомобил са необходими 64 л бензин на ден?

Публикувана на: 10-9-2011
4 клас
Задача 362

За да купи 6 балона на Мони не достигат 20 ст. Ако купи 5 балона ще останат 15 ст. Колко стотинки струва един балон

Публикувана на: 04-9-2011
4 клас
Задача 361

Намислих три числа. Второто е с 15 по-малко от първото, а третото е с 4 пъти по-голямо от първото. Сборът на трите числа е 4203. Кои са числата?

Публикувана на: 01-9-2011
4 клас
Задача 359

На 1 км железопътна линия се поставят 1335 траверси. За направата на железопътната линия , дълга 27 км, доставили 35750 траверси. Още колко траверси са необходими за довършване на линията?

Публикувана на: 01-9-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo