СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: алгебра
Задача 864

Правоъгълна градина има дължина 3 пъти по-голяма от ширината и.Тя е оградена с ограда,отдалечена на 2м от засадената площ.Площа на оградения участък е  със 128 кв.м. по-голяма от площа на засадения участък.Намерете дължината на оградата.

Публикувана на: 28-7-2012
4 клас
Задача 765

Знайко намислил едно число. От него извадил най-малкото трицифрено число и получил най-голямото трицифрено число, образувано от различни цифри. Кое число е намислил Знайко?

Публикувана на: 28-3-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 761

Започвайки едновременно, 5 кокошки могат да измътят 60 яйца за 21 дни. За колко дни 6 кокошки могат да измътят 60 яйца, започвайки в един и същи ден? 

Публикувана на: 26-3-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 760

Дядо може да свърши една работа за 30 мин., баба може да я свърши за 40 мин., а внучката за 24 мин. Най-малко за колко минути ще свършат работата тримата, ако си я поделят по подходящ начин? 

Публикувана на: 26-3-2012
4 клас
Задача 746

Колко са на брой естествените числа от 1 до 1000, съдържащи в себе си само една седмица?

Публикувана на: 23-3-2012
4 клас
Категория: алгебра
Задача 731

Ники зачертавал в числото 12345678901234567890123456789012345678901234567890 цифрите през една, започвайки от втората. С полученото 25 цифрено число направил същото. Така продължил, докато останало едноцифрено число. Коя е последната зачертана цифра?      За отговор е посочена цифрата 3. Така ли е?

Публикувана на: 16-3-2012
4 клас
Категория: алгебра, деление
Задача 718

 

Четири дървета са подредени в права линия. Разстоянията между съседните дървета са 63 м, 18м и 54 м. Колко най-малко дървета трябва да се засадят между дадените дървета (по права линия) така, че разстоянията между всеки две съседни дървета да са равни?

  Побликувана на: 21-03-2011

Р е ш е н и е:  
 

За да са равни разстсоянията между дърветата, търсим най-голямото число, което дели 63, 18 и 54. Това е числото 9.

Разстоянието от първото до последното дърво е: 63 + 54 + 18 = 135.

135 : 9 = 15 м

9 е  броя на разстоянията между дърветата, а броя на дърветата е с едно повече.

  15 м   !   15 м   !    15 м   !    15 м   !    15 м      15 м   !   15 м   !    15 м   !   15 м   !    

Но в тази редица 4 дървета вече са засадени. Трябва да засадим още 10 - 4 = 6 дървета.  

Нещо не ми се вярва да е така.
 

 

Публикувана на: 11-3-2012
4 клас
Задача 703

Колко са трицифрените числа, които стават девет пъти по-малки след зачертаване на средната им цифра?

Публикувана на: 07-3-2012
4 клас
Задача 688

С  два еднакви камиона превозили  13 825 кг. картофи. Колко килограма картофи са превозили  с всеки камион поотделно, ако единият е направил 3 курса, а  другият  4 курса?

Публикувана на: 25-2-2012
4 клас
Задача 687

Овощна градина е широка  8 м. и дълга  240 м. На всеки  4 кв. метра е засадена по една праскова. Ако  дръвчетата са на два реда, по колко дръвчета има на ред?

Публикувана на: 25-2-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo