СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - Рачешки
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Категория: рачешки задачи
Задача 2423

Три коледни дръвчета били украсени с играчки. Веднъж от първото дръвче преместили на второто и третото по толкова играчки, колкото е имало на всяко от двете до момента. След това от второто преместили на първо и трето по толкова играчки, колкото е имало на всяко от двете в момента. Накрая от третото дръвче преместили на първо и второ по толкова играчки, колкото е имало на всяко от двете в момента. Сега се оказало, че на трите дръвчета има по 16 играчки. Колко играчки е имало първоначално на първото дръвче?

Публикувана на: 06-4-2019
4 клас
Задача 2372

В три торби има орехи. Баба Лена преместила от първата торба във втората толкова орехи, колкото имало във втората, и в първата торба останали 96 ореха. След това преместила от втората торба в третата толкова орехи, колкото имало в третата. Накрая преместила от третата торба в първата толкова орехи, колкото били останали в първата, и тогава орехите в трите торби станали по равно. По колко ореха е имало във всяка торба в началото?

Публикувана на: 29-11-2018
4 клас
Категория: рачешки задачи
Задача 2366

В една кошница има ябълки. Ако се извадят половината от тях и още 1 ябълка, след това половината от останалите и още 1, а накрая се извадят половината от останалите и още 1 ябълка, кошницата ще се изпразни. Колко ябълки е имало в кошницата и колко ябълки са извадени втория път?

Публикувана на: 13-11-2018
4 клас
Категория: рачешки
Задача 2336

От кошница със сливи Васко взел половината и още една слива. После Здравко взел половината от останалите и още 2 сливи, а накрая Мартин взел половината от последните останали сливи и още 3 сливи. Тогава кошницата се изпразнила. Колко сливи е имало в началото?

Публикувана на: 15-10-2018
4 клас
Категория: рачешки
Задача 2335

Боги, Митко и Мариян си разделили плик с бонбони. Най-напред Боги взел 25 бонбона и половината от останалите. После Митко взел 30 бонбона и половината от останалите. Накрая Мариян взел 15 бонбона и половината от останалите. Оказало се ,че след това в плика има 14 бонбона. Тримата единодушно решили тези бонбони да вземе онзи, който има най-малко бонбони. Пресметнете по колко бонбона е получил всеки?

Публикувана на: 15-10-2018
4 клас
Категория: рачешки
Задача 2334

Ваньо, Станислав и Боби събрали в гората общо 384 гъби. Първо Станислав разделил гъбите, които бил събрал, на две равни части. Оставил едната от тях за себе си, а другата разделил по равно между Ваньо и Боби. След това Боби направил същото с гъбите , които имал в момента. Накрая така постъпил и Ваньо. Когато всичко приключило, те видели, че имат по равен брой гъби. По колко гъби е събрал всеки от тях?

Публикувана на: 05-10-2018
4 клас
Категория: Рачешки
Задача 2185

Малката принцеса имала вълшебен храст с рози. Всяка сутрин на него разцъфтявали нови 4 рози. По-късно през деня та откъснала 5 рози от които правела букет, а до вечерта увехнали 2 рози. На 15 ден малката принцеса откъснала последните 5 рози. Колко рози е имало на храста, преди тя да започне да бере?

Публикувана на: 13-10-2017
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo