СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 4 клас - Задачи с практическо приложение
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Задача 2127

Редица от букви ще наричаме"подредена ", ако:

- започва и завършва на буква А;

-между всеки две най-близко разположени букви А има по равен брой други букви.

Александър започнал да изтрива от ляво на дясно  буквите в една "подредена" редица от букви.

Той изтрил 5 букви и половината от останалите .

Втори път направил този ход : изтрил 5 букви и още половината от останалите.

След това направил още 3 такива хода.Накрая изтрил още 2 букви и от редицата останали 5 букви , сред

които точно 2 букви А. Колко са били първоначално буквите в тази редица и колко от тях са буква А ?

Публикувана на: 06-6-2017
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo