СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
12 клас
Категория: ysporednost
Задача 2205

Даден е правоъгълен паралелепипед АВСDА1В1С1D1 , АВ .= 8; ВС = 8 ; СС1 = 3. Точка М  е среда на СD. Да се намерят пресечниците на равнината алфа=(А1МС1) със стените на паралелепипеда и да се намери периметъра на полученото сечение.

Публикувана на: 05-11-2017
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo