СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 2383

Колко са естествените числа,по-малки от 2006,такива,че сред цифрите им точно две са единици?

Публикувана на: 06-12-2018
5 клас
Задача 2382

13!=6ab7020cd0 (последното е число).Намерете числото.

Публикувана на: 06-12-2018
6 клас
Задача 2381

Докажете че ако а и в са положителни числа, то |a - b | = |a| - |b|

Публикувана на: 05-12-2018
6 клас
Задача 2380

Ако в + с =7 и противоположното число на а е среда на отсечката вс, намерете а

Публикувана на: 05-12-2018
6 клас
Задача 2379

Докажете, че ако а и в са с различни знаци, то |a - b| = |a| + |b| 

Публикувана на: 04-12-2018
6 клас
Задача 2378

Докажете, че ако  а и в са с еднакви знаци, то  |a+b| = |a| + |b|

Публикувана на: 04-12-2018
8 клас
Категория:
Задача 2377

Ъглополовящата на ъгъл DAB на равнобедрения трапец ABCD (AB успоредна на CD)  пресича малката основа в средата ѝ P.  Ако периметърът на трапеца е 20 см и AB = 8 см, намерете дължината в сантиметри на отсечката, съединяваща средите на диагоналите му.

Публикувана на: 04-12-2018
8 клас
Задача 2376

В триъгълник ABC- ъгъл CAB = 30°,  ъгъл ACB = 90°, M е медицентърът на триъгълника, а P-пресечната точка на ъглополовящата през върха B с медианата CM. Намерете MP,  ако BC = 12 см.

Публикувана на: 04-12-2018
8 клас
Категория:
Задача 2375

Средната основа на трапеца има дължина 10см, а отсечката съединяваща средите на диагоналите му, има дължина 3см. Дължините на основите на трапеца в сантиметри са?

Публикувана на: 04-12-2018
8 клас
Категория:
Задача 2374

В равнобедрен триъгълник с периметър 13 см средна отсечка, успоредна на бедрото му, е 2см. Най-голямата страна на триъгълника е:

Публикувана на: 04-12-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo