СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 116

Голямата основа на трапец е 55,2 см, а малката основа е 1/4 от нея. Височината на трапеца е 2/3 см. Намерете лецето на трапеца.

Публикувана на: 10-4-2011
5 клас
Задача 115

Автомат произвежда ролкови лагери с определен диаметър. При проверка на 500 лагера се е оказало, че 14  са с по-голям диаметър от допустимия, а 6 са с диаметър под допустимия. Каква част от лагерите са дефектирали поради отклонение в диаметъра?

Публикувана на: 10-4-2011
5 клас
Задача 114

Две платноходки при участие в регата, трябвало да изминат в едната посока 24 км и след това да се върнат. Първата платноходка изминала цялото разстояние с постоянна скорост 20 км/ч. Втората на отиване се движела с 16 км/ч, а на връщане - със скорост 24 км/ч. Коя платноходка е пристигнала първа?

Публикувана на: 10-4-2011
4 клас
Задача 113

Росен има в джоба си 13 монети, всяка от които е от 5 или 10 стотинки. Коя от посочените стойности в  стотинки не може да бъде получена от всичките монети на Росен?

А) 80            Б) 60          В) 70             Г) 115           Д) 125

Публикувана на: 08-4-2011
5 клас
Задача 112

Като умножавал едно число с 301, Павел забравил нулата и умножил с 31. Той получил резултат 372. Какъв резултат трябвало да получи Павел?

A) 3010      B) 3612       C) 3702        D) 3720        E) 30 720

Публикувана на: 07-4-2011
5 клас
Задача 111

Половинката е третинка от едно число. Кое е това число?

Публикувана на: 07-4-2011
4 клас
Задача 109

В една стая във всеки ъгъл има по една котка. Всяка котка вижда по три котки, а срещу всяка котка има точно една котка. Колко са котките в стаята?

Публикувана на: 07-4-2011
7 клас
Задача 108

Имате 100 кесии с по 100 монети, по 10 грама всяка монета. В една от кесиите всички монети са фалшиви (по-леки са с 1 грам). Как с 1 претегляне може да се установи в коя кесия са фалшивите монети?

Публикувана на: 07-4-2011
6 клас
Задача 107

От 9 монети една е фалшива и е с различно тегло. С помощта на везна с 2 измервания да се определи коя е тя. Знае се, че фалшивата монета е по-лека.

Публикувана на: 07-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo