СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 74

На дъската написали числото едно и още десет последователни числа. Като изтрили едно от написаните числа, сборът на останалите се оказал равен на 2003. Кое число са изтрили?

Публикувана на: 14-3-2011
5 клас
Задача 73

Дядо Кольо има 8 кози. Първата коза изяжда куп сено за един ден, втората - за 2 дена, третата - 3 дена, четвъртата - 4 дена, шестата - 6 дена, 7 - за  седем дена, а осмата за осем дена. Дядо Кольо затворил първите две кози в една кошара и им дал един куп сено, останалите затворил в друга кошара  и на тях дал също един куп сено. В коя кошара сеното ще свърши по-бързо?

Публикувана на: 14-3-2011
5 клас
Категория: олимпиада 12-03-2011
Задача 71

Да се намери най-голямото естествено n, за което съществува n-цифрено число с различни цифри така, че числото да се дели на всяка  своя цифра.

Публикувана на: 13-3-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 70

Катя открила на тавана една стара книга и разгръщайкия,установила,че след 34 страница се намира 65 страница.Колко листа липсват от тази книга?

Публикувана на: 12-3-2011
4 клас
Категория: алгебра
Задача 69

Митко е 52 дни по-голям от Алекс.Тази година Митко ще празнува рождения си ден в един от вторниците  през месец март.В кой ден от седмицата ще бъде рождения ден на Алекс.

Публикувана на: 12-3-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 68

Боби може да прекопае една градина за 6 часа, четерима негови приятели заедно могат да я прекопаят също за 6 часа. За колко часа ще прекопаят градината Боби и четеримата негови приятели, ако работят заедно?

Публикувана на: 10-3-2011
6 клас
Категория: проценти
Задача 67

Един работник започнал работа във фирма с 300 лв. основна заплата. След един месец увеличили заплатата му с 20%, а след още един месец поради финансови затруднения, фирмата намалила заплатата му с 20%. Калко е заплатата на работника след намалението?

Публикувана на: 09-3-2011
6 клас
Категория: проценти
Задача 66

От две училища за математически турнир се записали да участват 2/5 от всички ученици. В деня на състезанието не се явили 8 от записаните ученици. Явилите се състезатели от първото училище са с 58 повече от явилите се състезатели от второто училище и са 22% от всички ученици на двете училища. Колко ученици учат общо в двете училища? 

Публикувана на: 09-3-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 65

Цената на половин хляб е 0,20 лв. по-голяма от цената на четвърт хляб. Колко струва един хляб?

Публикувана на: 09-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo