СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 131

Един от диагоналите на успоредник го разделя на два триъгълника с обиколка по 12,4 см. Намерете дължината на този диагонал, ако обиколката на успоредника е 14,2 см.

Публикувана на: 16-4-2011
7 клас
Задача 130

Пешеходна пътека тип зебра се състои от бели и черни ивици, които се редуват, като белите ивици са 8 на брой. Ако пътеката започва и завършва с бяла ивица, а широчината на всяка ивица е 50 см, то колко е дължината на пътеката?

Публикувана на: 14-4-2011
6 клас
Задача 129

През деня, в  който не лови мишки, котката Лиза изпива 60 мл мляко. През деня в който лови мишки, тя изпива с 1/3 пъти повече мляко. Последните две седмици котката Лиза хващала мишки през ден. Колко милилитра мляко е изпила Лиза през тези две седмици?

Публикувана на: 14-4-2011
4 клас
Задача 127

Ана, Мария, Вики, Невена, Боряна и Явор хвърляли зарче последователно един след друг. На  всеки се паднало различно число. Числото на Ана било два пъти по-голямо от числото на Мария. Числото на Ана било три пъти по-голямо от това на Вики. Числото на Невена било четири пъти по-голямо от това на Боряна. Кое число е хвърлил Явор?

Публикувана на: 14-4-2011
5 клас
Задача 126

Лицето на триъгълник е 60 кв. см. Две от средите на страните му са съединени със срещуположните им върхове. Намерете лицата на получените четири части на триъгълника.

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 125

Бедрото на равнобедрен триъгълник е 8 см, а височината, прекарана към него е 5 см. Проверете вярно ли е, че височината към другото бедро е също  5 см.

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 124

Единия катет на правоъгълен триъгълник е 6 см, а лицето му е 18 кв. см. Проверете равнобедрен ли е този триъгълник?

Публикувана на: 13-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo