СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 85

В състезанието "Европейско кенгуру" участвали ученици от всички градове на България. Участниците от Пловдив били с 219 повече от участниците от Бургас и с 307 по-малко от участниците от Варна, а участниците от София били с 675 повече от участниците в Бургас. С колко участниците ат София са повече от участниците от Варна?

Публикувана на: 21-3-2011
7 клас
Задача 84

Трима души играели на карти с парично залагане. Парите, които  всеки един от тях имал в началото, се отнасяли тъй както 7:6:5. След завършване на играта сумите, който притежавали, се отнасяли съответно както 6:5:4. Един от играчите спечелил 12 лв. С каква сума е почнал играта всеки от тримата?

Публикувана на: 21-3-2011
4 клас
Задача 83

Дъждовете на остров Абук са или само сутрин или само вечер,а има и дни,когато не вали.По време на пътешествието ми по Абук,имаше 6 вечери и 7 сутрини без дъжд и общо 9 дъждовни дни.Колко дни съм пътешествал по острова?

Публикувана на: 17-3-2011
6 клас
Задача 82

Периметъра на четириъгълника  ABCD е 20 см. Диагоналът му BD го разделя на два триъгълника с периметри 12,5 см и 14 см. Колко е дължината на диагонала BD?

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 81

Разстоянието между точка А и точка В е 8 км. Една муха излетяла в 8,00 часá от точка А към точка В. Щом стигнала до точка В се върнала обратно, но точно по средата на пътя тя отново полетяла към В. Стигнала до В и веднага полетяла обратно към А. Върнала се в точка А в  11,00 часá. С каква скорост е летяла мухата?

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 80

Знайко намислил едно число. От него извадил числото 6 и най голямото трицифрено число, което се дели на 5. Получил най-малкото четирицифрено число, което се дели на  3. Кое число е намислил Знайко?

 

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 79

За 3 часа Пешо изминава с колело такова разстояние, каквото Гошо изминава за 4 часа с колело. За 12 часа Пешо изминава 144 км. Намерете колко километра изминава Гошо за 12 часа.

Публикувана на: 17-3-2011
7 клас
Категория: проценти
Задача 78

При разпродажба на книги в книжарница направили  10% отстъпка от цената, по която са се продавали, и все пак получили 8% печалба от стойността, по която се доставят книгите в книжарницата. Колко процента печалба са получавали първоначално при продажбата на тези книги? 

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 77

Четерима приятели Георги, Ангел, Стоян и Иван имат общо 312 пощенски марки, Ангел  има 2 пъти по-малко марки от Стоян и Иван, взети заедно, а Георги има 3 пъти повече от Ангел. Намерете колко марки има всеки от приятелите, ако Стоян има 12 марки повече от Иван.

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 76

На математическо състезание се явили 42 ученици, всеки от които решил поне по една задача от зададените три задачи. Първата задача решили 20 ученика, втората задача решили 18, а 15 ученици третата. От тези които решили първата задача, нито един не решил втората, а тези, които решили втората задача нито един не решил първата. Петима от учениците решили и първата, и третата задача.

а) Колко ученика са решили както втората, така и третата задача?

б) Колко точки се дават за решаването на втората задача и колко за третата,  ако първата носи 5 точки, втората  повече от първата, третата повече от втората, а общия брой точки, получен от учениците в състезанието е 361?

Публикувана на: 17-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo