СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: алгебра, работа
Задача 168

Щанд за обувки се обслужва от две продавачки. Едната за 84 мин. обслужва 24 клиенти, другата за 95 мин. обслужва 25 клиенти. Коя от продавачките е по-сръчна? Колко клиента ще обслужат двете заедно за един час?

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Задача 167

Нива има форма на правоъгълник с размери 0,25 км и 0,1 км. През нивата трябва да се прокара път с ширина 5 м. Как трябва  да се прокара пътят, че да се похаби най-малко обработваема площ? А колко ще бъде обработваемата площ на нивата след прокарването на пътя? Намерете площа в кв.м., ар, декар и хектар.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Задача 166

От два града тръгнали едновременно един срещу друг два влака. Единият се движел със скорост 55,4 км в час, а другия -  с  52,6 км в час. Намерете разстоянието между двата града, ако влаковете са се срещнали след 1,5 часа след тръгването си.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Задача 165

Пресметнете по рационален начин:

а) 0,2 . 0,4 . 2,5;

б) 0,125 . 4 . 0,8 . 2,5;

в) 62,35 . 0,4 . 0 . 4,23 . 0,72 + 3 . 0,04 . 5;

г) 0,2 . 1,7 . 0,5 . 10 . 2,125 . 8 +12,31.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Задача 164

Пресметнете колко литра бензин са останали в  резервоара на лек автомобил след  изминаването на 85 км, ако първоначално в него е имало 40 литра, а разходът на 1 км е 0,075 л бензин.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Категория: алгебра, скорост
Задача 163

Средната скорост на течението на река Дунав в района на град Лом  през пролетта е 2,25 км в ч. Рибарски кораб извършва улов на риба, която се движи срещу течението със скорост 4,5 км в ч. При улова на този вид  риба корабът трябва да се движи срещу рибния пасаж със скорост 0,5 км в ч. Какво решение за скоростта и  посоката на  кораба трябва да вземе капитанът, за да осигури подходящи условия за улов?

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Задача 162

Квадрат и ромб имат равни обиколки. Височината на ромба е три пъти по-малка от страната му.  Колко пъти  лицето на квадрата е по-голямо от лицето на ромба?

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Задача 161

Лицето на трапец е 22,2 кв. см, а височината му е 3 см. Сборът от бедрата на трапеца е с 2,1 см по-малък от сбора на основите му. Намерете обиколката на трапеца.

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Категория: геометрия, трапец
Задача 160

Обиколката на трапец е 64 см, сборът от бедрата му е 3,6 дм, а височината му е 16,8 см. Намерете лицето на трапеца.

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Задача 159

Една керемида преди изсушаването ú тежи 4,5 кг. При изсушаване  тя губи от теглото си 0,8 кг, а след изпичане още 0,6 кг по-малко, отколкото при сушене. Колко килограма тежи керемидата след изпичане?

Публикувана на: 29-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo