СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1398

Числената стойност на израза А = 125 х3 - 3 x + 6,4 , ako x = - 0,2 e :

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Категория: числови изрази
Задача 1397

Стойността на израза е: ( - 5 )3 + ( - 9 )2 + 43

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 1396

За кои стойности на x :  2.| x - 3 | = 14

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 1395

 3xy.(2x +3y) - ( 6.x3 .y - x2.y2) : x  е  равен на?

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 1394

Да се намерят стойностите на параметъра а, за които многочленът   a( x2 - 2 ) - ( a + 3x )( 2x - 1 )  има равни коефициенти пред x2 и  x.

Публикувана на: 11-6-2013
7 клас
Категория: Числови изрази
Задача 1108

Стойността на числовия израз 0,3 - 4/5(-15 + 10)  е:

а) 4,3

б) 3,3

в) -19,7

г) 20,3

Публикувана на: 29-1-2013
5 клас
Категория: числови изрази
Задача 886

Да се пресметне стойността на израза ( 2а - 1/b) . c, където

                  3 2/13 . 4,5 + 4,5 . 6 11/13
А =    ————————————————    - 2,5 ,  B= 8 2/3 - 1 1/3 : ( 22-21 5/9) 
                    7,53 . 7 1/2 - 6,53 . 7 1/2        
                              
C е цифрата на единиците на четирицифреното число 136c, ако се знае, че то се дели на 6

Забележка: числата 3 2/13,  6 11/13,  7 1/2 ,  8 2/3,  1 1/3,  21 5/9 са СМЕСЕНИ ЧИСЛА
числата 1/b e ДРОБ.

Публикувана на: 25-8-2012
5 клас
Категория: числови изрази
Задача 879

а) Пресметнете стойността на израза

А= ( 1 1/3  + 4/5 ) . 30 - ( 17,1 . 3,17 - 3,17 . 7,1 ) - 23/10

б) Намерете неизвестното число X , ако

( 8,5 - x ) :1/2 + 5/6 = 1 1/3 + 0,5 . 5 ;

в) Коя е цифрата , която се намира на 2007-мо място в десетичния запис на дробта с числител , равен на стойноста на израза от а) и знаменател , равен на стойноста на неизвестното число от б)


Забележка : 1 1/3 и 1 1/3 са СМЕСЕНИ ЧИСЛА
                       4/5 , 23/10  ,  1/2  ,  5/6  ,  са ДРОБИ

Публикувана на: 14-8-2012
5 клас
Категория: числови изрази
Задача 874

 

Пресметнете стойността на израза B=33 1/3 % от А-3/5.X

където А=(11 1/3.5,25):(37-32 3/4) - 2,4 . 13 2/13 + 2,4 . 17 11/17
                                                           ______________________________      ,    а
x e неизвестното

                                                            0,3 . 13 2/13 + 0,3 . 17 11/17


число от равенството ( 26 1/3 – 13 1/3 :
X ) . 0,2 = 3 2/3


Числата 11 1/3 , 32 3/4 , 13 2/13 , 17 11/17 , 26 1/3 , 13 1/3 , 3 2/3 са СМЕСЕНИ числа
33 1/3 и 3/5 от израза на 1-вия ред са СМЕСЕНО число и ДРОБ . 

Публикувана на: 06-8-2012
5 клас
Задача 869

Стойността на израза  А=32.0,997.25.1,25-57.5.2/3.25.1/19  да се раздели на решението на уравнението:
(5-3 2/9).х=2/3+23:1,5    Да се сравнят полученото частно и разликата на най-малкото общо кратно
на числата 21 ;12  и 14 и естествено число,което не е нито просто, нито съставно.
Забележка: числата 2/3 и 1/19 са дроби а числото 3 2/9 е смесено

Публикувана на: 03-8-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo