СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12 клас
Задача 1977

Цилиндър е пресечен с равнина, успоредна на оста, която отсича от окръжността на основата - дъга 120º, Дължината на оста е h=10, a разтоянието до секущата равнина е d=2см. Намерете лицето на сечението.

Публикувана на: 26-1-2016
12 клас
Задача 1976

В цилиндър е вписана правилна шестоъгълна призма. Намерете отношението на околните повърхнини на цилиндъра и призмата.

Публикувана на: 26-1-2016
12 клас
Задача 1975

Височината на цилиндър е h, а радиосът му - r. Намерете лицето на сечението на цилиндъра с равнина, успоредна на оста му и минаваща на разтояние d(d<r) от нея.

Публикувана на: 26-1-2016
12 клас
Задача 1974

Лицето на осното сечение на прав кръгов цилиндър е равно на Q, а диагоналът на това сечение сключва с основата на цилиндъра ъгъл а (алфа). Намерете пълната повърхнина и обема на цилиндъра 

Публикувана на: 26-1-2016
12 клас
Задача 1973

Два цилиндъра имат равни обеми. Докажете, че околните им повърхнини се отнасят обратно пропорционално на радиосите им.

Публикувана на: 26-1-2016
6 клас
Задача 1594

Даден е правоъгълник със страни 4 см. и 6 см. Правоъгълникът е завъртян първо около по-малката си страна а след това около по- голямата си страна. Намерете повърхнината на всеки от получените цилиндри.

Публикувана на: 14-2-2014
12 клас
Задача 1571

Радиусът на цилиндър е 50cm, а развивката на околната му повърхнина е квадрат. Намерете обема на цилиндъра.

Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: цилиндър
Задача 1194

Даден e  цилиндър с обем  V = 100 см3 и лице на основата B = 25 см2.
Да се намери височината h и радиуса  r .

Публикувана на: 06-3-2013
6 клас
Задача 1173

От цилиндър с обем 72 куб дм е изрязан конус.Ако радиусът и височината на конуса са съответно 1/2 от радиуса и височината на цилиндъра,намерете обема на конуса.

 

 

Публикувана на: 23-2-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo