СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1594

Даден е правоъгълник със страни 4 см. и 6 см. Правоъгълникът е завъртян първо около по-малката си страна а след това около по- голямата си страна. Намерете повърхнината на всеки от получените цилиндри.

Публикувана на: 14-2-2014
12 клас
Задача 1571

Радиусът на цилиндър е 50cm, а развивката на околната му повърхнина е квадрат. Намерете обема на цилиндъра.

Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: цилиндър
Задача 1194

Даден e  цилиндър с обем  V = 100 см3 и лице на основата B = 25 см2.
Да се намери височината h и радиуса  r .

Публикувана на: 06-3-2013
6 клас
Задача 1173

От цилиндър с обем 72 куб дм е изрязан конус.Ако радиусът и височината на конуса са съответно 1/2 от радиуса и височината на цилиндъра,намерете обема на конуса.

 

 

Публикувана на: 23-2-2013
6 клас
Задача 1163

Диаметърът на основата на цилиндър е 6 cm,  а образуващата му е 80 mm. Намерете околната повърхнина и повърхнината на цилиндъра.

Публикувана на: 19-2-2013
7 клас
Задача 963

 Греда с цилиндрична форма тежи 300 кг. Колко ще тежи двойно по-дебела греда от същия материал, но наполовина по- къса? 

Публикувана на: 23-10-2012
6 клас
Задача 847

Прав кръгов цилиндър има диаметър 10 см и образуваща 3 дм, повърхнината на цилиндъра в кв. см. е?

Публикувана на: 04-6-2012
6 клас
Задача 802

Цилиндричен съд има вместимост 157 л. Височината  на съда е 20 см. На колко е равно диаметърът на съда?

Публикувана на: 28-4-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo