СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1901

Намерете произведението на едночлените: 0,5abc и 3,4а2bc3.

Публикувана на: 26-4-2015
6 клас
Задача 1900

Намерете произведението на едночлените: 3х2 y и 2ху3

Публикувана на: 26-4-2015
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1899

 

Публикувана на: 26-4-2015
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1792

Как се преобразува изразът (х2 - 4)(х + 2) - 4(х - 2)

Публикувана на: 17-9-2014
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1504

а2 - 4ab +4b2

Публикувана на: 17-11-2013
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1503

a2+2ab+b2

Публикувана на: 17-11-2013
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1459

(a+b+c)(a-b-c)

Да се извършат действията.

Публикувана на: 10-10-2013
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1443

Опростете израза:  (3а+b)2 - (2а+3b) 2 - (5а+2b).(а-4b)

Публикувана на: 03-10-2013
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1431

Извършете означените действия

7.(2y2+3y-2)-(3y2-y-4).3-3y(y-2)+5=

-2.(3z2+z-2)-(-2z2-z+1).5+2z(z-4)-6=

Публикувана на: 25-9-2013
6 клас
Категория: Цели изрази
Задача 1421

Сплав от мед, цинк и олово тежи 880 кг. Теглото на медта е  ¾   от теглото на оловото и пет трети пъти повече от теглото на цинка. Намерете колко колограма мед, цинк и олово съдържа сместа.

Публикувана на: 30-8-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo