СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
8 клас
Категория: функции
Задача 1987

При деление на числото у с числото х  (х е различно от нула) се получава частно 7 и остатък 3. Определете аналитично у като функция на х.

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: Функции
Задача 1986

Намерете разстоянието от пресечната точка на графиките на функциите  y1 = -3x + 2  и  y2 = -2x + 5   до абцисната ос.

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: Функции
Задача 1985

Намерете координатите на пресечните точки на графиките на функциите y1 = x и  y2 = x + 2

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: Функции
Задача 1984

Ако f (х) = I х - 3 I ,  намерете корените на уравнението  f(х2) = f (1)   

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: Функции
Задача 1983

Ако f(х) = 2х + 3 , намерете корените на уравнението   f (х-1) . f (х-2) =  f (1)

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: модулни функции
Задача 1252

Решете графично: 

2 - | x - 1 | < = 0

Публикувана на: 23-3-2013
8 клас
Категория: модулни функции
Задача 1251

Решете графично:

2 - | x - 1 | > 0 

Публикувана на: 23-3-2013
8 клас
Категория: модулни функции
Задача 1250

Решете графично:

2 - | x - 1 | = 0

Публикувана на: 23-3-2013
8 клас
Категория: функции
Задача 1249

Намерете лицето на триъгълника, образуван при пресичане на координатните оси с графиката на функцията y = (2 / 3) x + 2.

Публикувана на: 23-3-2013
8 клас
Категория: функции
Задача 1248

Дадена е функцията f (x) = ax - 2, където a е параметър.

  • Намерете стойнстта на a, ако графиката на функцията f (x) минава през точката M(1; -3).
  • Намерете координатите на точките, в които графиката на функцията f (x) пресича координатните оси при намерената стойност на a.
  • Решете уравнението:

f (-1)x + (x + 2)/ 3 = (2x - 1)2  - 1 / 12, ако а = -1.

Публикувана на: 23-3-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo