СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
12 клас
Категория: Финанси
Задача 2231
Публикувана на: 05-12-2017
12 клас
Категория: Финанси
Задача 2214

Да се определи размерът на анюитета по валутен заем, отпуснат при следните условия:

размер на заема 1 200 000 USD, годишен лихвен процент- 6%, брой погасителни плащания(n)-12, константен период за единица погасително плащане в месеци 2.

Интересува ме начина на решаване.

Публикувана на: 16-11-2017
12 клас
Категория: ФИНАНСИ
Задача 2202
Публикувана на: 28-10-2017
6 клас
Задача 1715

В банка са внесени 50 000 при 40% годишна лихва. Колко хиляди лева ще има на тази сметка след 2 години?

Публикувана на: 14-5-2014
7 клас
Категория: капитал, финанси
Задача 1281

Заем е погасен на четири вноски по 1150лв. По този начин взетата назаем сума е върната с 15% лихва. Колко са взети назаем?

Публикувана на: 08-4-2013
12 клас
Категория: Финанси
Задача 1142

Вложени в банка 1500 лв. при 6% годишна капитализирана лихва ще нараснат след 3 години с колко ?

а) 286,52           б) 296,52        в) 386,52       г) друг отговор

Публикувана на: 11-2-2013
12 клас
Категория: финанси
Задача 1010

Фирма разполага с капитал в размер на 10 000 лева и го поставя на срочен месечен депозит в банка при лихва 10%. На колко ще нарастнат тези средства, след:

а) една година, ако олихвяването е всеки месец;

б) една година, ако олихвяването в два пъти в годината.

Публикувана на: 04-12-2012
12 клас
Категория: финанси
Задача 1008

Една търговска банка е отпуснала кредит в размер на 10 хил.лв за срок от 3 години ,при 10% годишен лихвен процент.Определете бъдещата стойност на капитала при просто и при сложно олихвяване.

Публикувана на: 03-12-2012
12 клас
Категория: финанси
Задача 1007

Определете цената на обикновена облигация с номинал 10 000 лева след 10 години,ако носи доход от 10% проста лихва годишно.(Бъдещата стойност на единичен паричен поток се определя по формулата FV=PV0(1+k)

Публикувана на: 02-12-2012
12 клас
Категория: финанси
Задача 1005

Фирма ''У'' получава банков заем в размер на 10 млн.лв, за срок от 10 години, при 14% проста годишна лихва. В края на срока на заема каква сума ще трябва да върне фирмата на банката? Определете размера на анюитета, сумата на заема и сумата на лихвата.

Публикувана на: 02-12-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo