СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
8 клас
Задача 1832

Корените на уравнението 5х2  = 15х

Публикувана на: 12-1-2015
8 клас
Задача 1830

Намерете корените на уравнението 2х2 + 5х - 3 = 0

Публикувана на: 11-1-2015
8 клас
Задача 1829

Намерете корените на уравнението  х2 -10х + 9 = 0

Публикувана на: 11-1-2015
8 клас
Задача 1802

Представете с квадратен тричлен израза:

а) 2(х + 3) -х(3х - 1)            б) (2х + 1)(х - 5) - (х + 4)(х - 2)

в) t(1 - t)2 - t(1 + t)2              

г) 

   х - 6                  х + 1
——— + х (x -  ———)
   4                         3

Публикувана на: 25-10-2014
7 клас
Задача 1708

|-2y-3| + |2y + 3| = 2

Публикувана на: 10-5-2014
7 клас
Категория: уравнение
Задача 1702

При a=-3 решенията на уравнението a(x-a) = -3(x+3) са:

a)няма решение.
b)0.
v)3.
g) всяко х е решение

Публикувана на: 05-5-2014
7 клас
Категория: уравнение facebook
Задача 1700
при x-(6-8:2)стойността на израза x2-(x2+1)(x+1)(x-1) e: a)-1 b)-11 v)-13 g)1
Публикувана на: 05-5-2014
9 клас
Задача 1028

Ако x1 и x2 са корени на уравнението 6х2 + х - 2 = 0, то 2х1 и 2х2 са корени на уравнението:

а) 12х2+2х-4=0

б) 3х2+х-1=0

в) 3х2+х-4=0

г) 6х2-2х+8=0

Публикувана на: 14-12-2012
7 клас
Задача 979

Една от страните на успоредник е 5см., а другата е 1/3 от периметъра му. Намерете периметъра на успоредника.

 

Публикувана на: 07-11-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo