СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 687

Овощна градина е широка  8 м. и дълга  240 м. На всеки  4 кв. метра е засадена по една праскова. Ако  дръвчетата са на два реда, по колко дръвчета има на ред?

Публикувана на: 25-2-2012
4 клас
Задача 686

От 3 кг. брашно  се получава  4 кг. хляб . Колко килограма хляб ще се получи от 31 422 кг. брашно ? Колко  килограма   брашно е необходимо за  1 348 кг. хляб?

Публикувана на: 25-2-2012
4 клас
Задача 651

Три камиона  с цимент тежат колкото  4 камиона с вар. За един строеж  докарали  7 камиона с цимент и 18 000  кг. вар  с 3 еднакви  камиона. С колко килограма докараният цимент е повече от варта?

Публикувана на: 11-2-2012
4 клас
Задача 637

В средата на езеро има водна лилия. За един ден тя удвоява размерите си, а за 16 дни покрива цялото езоро. За колко дни покрива четвъртинка от езерото?

Публикувана на: 04-2-2012
4 клас
Категория: алгебра, умножение
Задача 633

Стефан решил 3 пъти повече задачи от Коко. Коко решил 12 задачи по-малко от Стефан. По колко задачи е решил всеки от тях?

Публикувана на: 02-2-2012
5 клас
Задача 479

0,8.0,0025=

Публикувана на: 24-11-2011
7 клас
Задача 428

u + 90 x3yz + 25y2 z2
Намерете липсващия едночлен u така, че многочлена да е точен квадрад на двучлена.

Публикувана на: 17-10-2011
6 клас
Задача 410

Докажете, че:

а) 3k.3k+1 + 2.32k+1 = 32k+2;

б) (4.7k+ 3.7k).( 8.7k-1- 7k-1)= 72k+1;

в) 7k+3+ 2.7k+1 = 357.7k;

 

        13k+2 - 13k+1
г)   ——————     е цяло число;
             156

Публикувана на: 05-10-2011
6 клас
Задача 409

Намерете n, ако:

a)   3n = 32.35        б)    2n+1.22 = 24            в)  5n = 625 . 25

Публикувана на: 04-10-2011
6 клас
Задача 405

Запишете като степен с основа 2 изразите:

а) 3.29 – 210;  б) 12.23 + 25;

в) 5.27 + 3.27; г) 11.25 – 3.25;

д) 9.28 + 7.29 + 9.26.22;  е) 6.25 + 24 + 3.24

Публикувана на: 03-10-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo