СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1804

(a + b)(a + b)

 

 

Публикувана на: 27-10-2014
5 клас
Задача 1801

Асен е с 2 години по - малък от Петър и с 2 години по- голям от Калоян. Произведението от годините на тримата е 960. Какъв ще бъде сборът на годините им след 2 години?

Публикувана на: 17-10-2014
7 клас
Задача 1465

За коя стойност на параметъра a коефициентът пред  x2 в нормалният вид на многочлена, който е тъждествен на израза M = (x-a)3 + x(x-1), е равен на 4.

Публикувана на: 13-10-2013
7 клас
Задача 1464

Числената стойност на израза x3+ y3, ако x + y = 4 и x.y = 5 е:

Публикувана на: 13-10-2013
7 клас
Задача 1461

Най-малката стойност на израза  x2 + 16x + 12 е :

Публикувана на: 10-10-2013
7 клас
Задача 1447

Коя е най-малката стойност на израза  (x - 3)2 + 6x + 1

Публикувана на: 05-10-2013
7 клас
Задача 992

Приведете в многочлена в нолмален вид по най-рационалния начин:

( x + y )2 - ( x - y )2

Публикувана на: 26-11-2012
7 клас
Задача 991

Кой от дадените изрази не може да е множител в разлагането на многочлена 25(4х -3) - (4х - 3)3 на множители?

а) 1 -2х
б) 2 - х
в) 2х + 1
г) 8

Публикувана на: 23-11-2012
7 клас
Задача 990

Изразът ( х3 - 0,2х)2  е  тъждествено равен на:

а) х9 -0,4х4 + 0,04х2

б)  х( х2 - 0,2)

в) х6 -0,4х4 + 0,04х2

г) х2(0,2 - х2)2

Публикувана на: 23-11-2012
7 клас
Задача 958

Произведението на две последователни нечетни числа (2k-1) и (2k+1) винаги е:
а) кратно на 2;
б) кратно на 4;
в) нечетно число;
г) кратно на 5.

Публикувана на: 20-10-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo