СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Категория: тъждества
Задача 2367

докажете тъждеството

(x + 1)+ 3(x2 + 1) - 40 = (x - 2) (x + 2 ) (x2 + 9)

Публикувана на: 17-11-2018
7 клас
Категория: тъждества
Задача 1462

Докажете, че стойността на израза не зависи от променливата:

(х +3)3 + 3(х+3)2(1-х)+3(х+3)(1-х)2 + (1-х)3

Публикувана на: 11-10-2013
7 клас
Задача 1118

Докажете тъждеството   x ( x - 2 )( x + 2) - ( x - 1 ) 3 = 1 + x ( 3x - 7 ) .
Коя е най-малката стойност на израза A = 3x ( 3x - 10 ) + 26 ?
Нямерете числената стойност на израза A = 20 - ( -X - 5 )2 + ( 1 - X )²  при x = -7/12 .

Публикувана на: 01-2-2013
7 клас
Задача 990

Изразът ( х3 - 0,2х)2  е  тъждествено равен на:

а) х9 -0,4х4 + 0,04х2

б)  х( х2 - 0,2)

в) х6 -0,4х4 + 0,04х2

г) х2(0,2 - х2)2

Публикувана на: 23-11-2012
7 клас
Задача 957

Произведението ( x - х + 1) . ( x + x - 1) е тъждествено равно на ... ?

Публикувана на: 20-10-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo