СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Категория: текстови задачи
Задача 2330
Публикувана на: 25-9-2018
7 клас
Категория: текстови задачи
Задача 2265

 В събота Вяра решила половината от броя на задачите, които решил Петър. В неделя Вяра решила 16 задачи, а Петър с 4 задачи повече от събота. По колко задачи решил всеки, ако общо в събота и неделя решили по равен брой задачи?

Публикувана на: 20-1-2018
7 клас
Категория: текстови задачи
Задача 2263

Иван и Петя получили еднаква парична награда. От своята награда Иван похарчил 12 лв., а Петя похарчила 3/4 от своята. Парите, останали на Иван, били с 18 лв. повече от парите, останали на Петя. Колко пари от наградата останали на Петя?

Публикувана на: 18-1-2018
4 клас
Задача 1630

От 10 м плат ушили 5 дамски поли и 8 детски роклички. От колко сантиметра плат се ушива една дамска пола и от колко - една детска рокличка, ако 25 дамски поли се ушиват от 18 м плат?

Публикувана на: 07-3-2014
4 клас
Задача 1629

Пет шкафа и две библиотеки струват 844 лв. 80 ст. Ако една библиотека е 3 пъти по-скъпа от един шкаф, каква сума са заплатили за 4 шкафа и 1 библиотека?

Публикувана на: 07-3-2014
7 клас
Задача 1619

Трима работници могат сами да свършат определена работа съответно за 9, 10 и 18 дни. За колко дни могат заедно да свършат повече от 4/5 от работата?

Публикувана на: 06-3-2014
6 клас
Задача 1511

В шампионат по футбол играят 20 отбора, всеки срещу всеки по два пъти. За победа се присъждат по 3 точки, за равен мач -1 и за загуба - 0 точки. Събрали са общо 1090 т. Колко от срещите са завършили наравно?

Публикувана на: 29-11-2013
5 клас
Задача 1400

Намислих едно число. Увеличих го 6 пъти. Полученото число намалих с 22,2. Една трета от новото число е равна на 20 % от 18,5. Кое число съм намислил?

Публикувана на: 22-7-2013
5 клас
Задача 1351

Производител платил 396 лв данък, който е 22% от печалбата му за 1 месец. Върху каква сума е пресметнат този данък?

Публикувана на: 10-5-2013
5 клас
Категория: Текстови задачи,
Задача 1016

От пристанище А по течението на една река тръгва сал. В същото време от пристанище Б срещу течението на реката тръгва кораб, който се движи със собствена скорост 24.4 км/ч. След 1ч.15 мин корабът и салът се срещат. Намерете разстоянието между пристанищата, ако скоростта на течението е 4,2 км/ч.

Публикувана на: 06-12-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo